METRO GROUP

Partner profesionalaca

Zlatna kartica

Zlatni kupac

Za naše najbolje kupce, koji su svojim prometom i drugim stručnim kriterijumima određenim u našoj kompaniji, zaslužili status kupca sa ZLATNOM KARTICOM, pripremili smo specijalni program koji će im omogućiti niz prednost, u unapređenju njihovog poslovanja.

Parking

Specijalno za profesionalne kupce sa Zlatnom karticom obezbedili smo posebna parking mesta, koja su neposredno pored ulaza za kupce sa Zlatnom karticom. Parking je natkriven, sa spuštenom rampom, koju ćete otvoriti Vašom Zlatnom karticom.

Ulaz samo za kupce sa Zlatnom karticom

Još jedna od pogodnosti koju Vam pružamo jeste i poseban ulaz kroz koji dolazite direktno na odeljenje sa svežim programom (voće i povrće, mleko, meso). Svojom Zlatnom karticom otvorićete vrata na ulazu za kupce.

Posebna kasa samo za kupce sa Zlatnom karticom

Posebna kasa za potrebe profesionalnih kupaca sa Zlatnom karticom omogućiće Vam da robu koju ste tom prilikom odvojili Vaša kolica platite na najbrži i najprofesionalniji način.

METRO Zlatna kartica

Narudžbine unapred

Narudžbinom željenih proizvoda putem telefona, e-maila, faksa ili direktnim dolaskom u distributivni centar METRO Cash & Carry, preko „Odeljenja za velike kupce” Vaša roba će prema potrebama i količinama biti složena i spremna za isporuku nakon plaćanja.

Lični savetnik

Svakom kupcu sa Zlatnom karticom dodeljen je specijalno obučen savetnik za kupce, koji u zavisnosti od interesovanja i poslovnog sektora informiše korisnike o svim relevantnim novostima u našim distributivnim centrima, uz redovne posete.

Kako postati kupac sa ZLATNOM KARTICOM

Da biste postali vlasnik Zlatne kartice potrebno je da zadovoljite sledeće kriterijume:

  • Broj Vaših poseta našim distributivnim centrima ne sme biti manji od 52 puta u toku jedne godine, odnosno posetićete nas najmanje jedanput u toku nedelje
  • Godišnji total NETO promet Vaših kupovina treba da bude veći od 1.000.000. dinara (ukoliko ostvarite navedenu sumu ranije, kartica će Vam biti dodeljenja sa završetkom meseca u kojem ste ostavrili dati promet)
  • Odnos proizvoda koji su u redovnoj prodaji i koji su na akcijskoj prodaji treba da bude u srazmeri minimum 70% : 30%