Metro ponovo na listi Dow jones index-a održivosti

Metro sustainable

Šesti put zaredom kompanija METRO se našla na ovom važnom međunarodnom listingu vezanom za održivost, gde je pokazala posebno jake performanse u oblasti klimatske strategije, zdravlja i ishrane, kao i GMO.

 

Održivost je ključni element poslovnog modela METRO AG, što je potvrđeno obnovljenim rangom u okviru Dow Jones Sustainability Indeksa (DJSI), u segmentu „Trgovina hranom i namirnicama“. Prateći nova ključna pitanja za rejting i nakon prodaje Reala, METRO je još jednom pozitivno ocenjen i nastavlja da bude zastupljen na DJSI World, kao i DJSI Europe listi. Samo 6 od 41 procenjene retail kompanije moglo je da se kvalifikuje za DJSI, a METRO-u je ovo već 6. put zaredom da se nalazi na listi. Na ovaj način METRO nastavlja da potvrđuje i unapređuje svoju reputaciju kao jedne od najodrživijih svetskih kompanija u oblasti retail-a i hrane. Uprkos novim kategorijama pitanja, METRO je skoro zadržao svoj dosadašnji rang i postigao 81 poen. Uporedni indeks podeljen je na tri nadređene oblasti: ekonomsku, ekološku i socijalnu dimenziju. U ekonomskoj dimenziji, METRO je bio posebno ubedljiv u područja dijaloga sa političkim akterima, u okviru svojih zdravstvenih i prehrambenih strategija, kao i u oblasti zaštite podataka. U ekološkoj sferi, kompanija je postigla pune ocene u domenu klimatske strategije, GMO i rizicima za vodene resurse u lancu snabdevanja. U socijalnoj dimenziji, METRO je bio posebno ubedljiv u oblasti ljudskih prava.

Kontakt

Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću, e-mail: info@metro.rs  
Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd
Tel/fax: 0800 222 022