U velikoj grupi "plavih sireva" kao najpoznatiji se ističu gorgonzola i rokfor. Međutim, to nisu jedine vrste plavih sireva. Bez obzira na to koje mleko se koristi i koji sir se proizvodi, način proizvodnje je uvek isti i zasniva se na plavoj, odnosno zelenkastoj plesnivosti koja stvara obojene šare u testu sira. Otuda i naziv ove grupe sira. Plesan pored toga što daje jedinstven izgled siru, takođe odlučujuće doprinosi formiranju specifiičnog ukusa i mirisa, koji je veoma izražen, a može biti i oštar ukoliko je zrenje u odmakloj fazi. Plavi sirevi se proizvode od ovčijeg, kravljeg, kozjeg ili mešanog mleka.CCA 1.3KG LE BLUE PRESIDENT
President
Le Blue cca 1.3 kg

354084
President
La Blue 100g