KAKO POSTATI METRO CASH&CARRY KUPAC

Izdavanje METRO kartice je potpuno besplatno i jednostavno. Vašu karticu možete izvaditi u tri koraka.

Kupac

KO MOŽE DA STEKNE STATUS KUPCA?

Preduzetnici i pravna lica koji mogu dobiti status kupca podrazumevaju sledeće oblike organizovanja:  

Privredna društva

 • društvo sa ograničenom odgovornošću
 • akcionarsko društvo
 • komanditno društvo
 • ortačko društvo

Preduzetnici

 • samostalne zanatske radnje i slično
 • uključujući i umetničke i stare zanate
 • poslove domaće radinosti
 • advokati, sudski tumači itd 

Drugi oblici organizovanja

 • poljoprivredna gazdinstva
 • udruženje građana
 • predstavništva, sindikati
 • diplomatsko konzularna predstavništva

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Svi oblici organizovanja pravnih lica prilažu potrebnu dokumentaciju u vidu kopije, u najbližem METRO Cash & Carry distributivnom centru. U nastavku se nalazi spisak potrebne dokumentacije, u zavisnosti od oblika organizovanja.

Privredna društva

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata agencije za privredne registre
 2. Ukoliko je izvod stariji od 15.05.2009. potrebno je priložiti i Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
 3. Pečat kompanije
 4. OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za lice koje potpisuje opšte uslove prodaje (vlasnik ili ovlašćeni predstavnik

 

 

 

 

 

 

Preduzetnici

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata, odnosno Agencije za privredne registre, odnosno dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa (npr. rešenje o upisu u Advokatsku komoru za advokate)
 2. Ukoliko je izvod stariji od 15.05.2009. potrebno je priložiti i Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
 3. Pečat kompanije
 4. OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za lice koje potpisuje opšte uslove prodaje (vlasnik ili ovlašćeni predstavnik

Od 15. juna 2006. godine preduzetnici podnose izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a ne dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa. 

Ostali oblici organizovanja

 1. Dokaz o registraciji odnosno upisu u evidenciju nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog organa
 2. Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB), u slučaju nepostojanja PIB-a ili JMBG-a, kao registarskog broja, kartica se ne može izdati istom
 3. Pečat kompanije
 4. OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za lice koje potpisuje opšte uslove prodaje (vlasnik ili ovlašćeni predstavnik 

Ukoliko se radi o kupcu koji je oslobođen od plaćanja PDV-a, potrebno je dostaviti i potvrdu Poreske uprave o oslobađanju od plaćanja PDV-a. Ovaj dokument se naknadno dostavlja asistentu Poslovođe.

 

Diplomatsko konzularna predstavništva, državni organi i organizacije (ministarstva, agencije i sl.)

podnose zaposlenom na Ulazu za Kupce u Distributivnom centru odnosno Savetniku za Kupce na terenu pečat i Potvrdu poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB).

Ambasadama ili drugim diplomatsko konzularnim predstavništvima

potrebno je isključivo podneti podpisani dopis na memorandumu Kupca, sa spiskom ovlašćenih lica overen pečatom Kupca ukoliko postoji službeni pečat.

 

Poljoprivredna gazdinstva:

Poljoprivredna gazdinstva kao poseban slučaj registrovanja je dovoljno da prilože kopiju potvrde o upisu u registar ili obnovi registracije, kojom dokazuju aktivan status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili kopiju legitimacije Poljoprivrednog gazdinstva, koja je ujedno i dokaz njihovog postojanja, i overe potpisom opšte uslove prodaje.

Klub prijatelji & METRO
KLUB Prijatelji & metro
Postanite član kluba
Prijatelji & MEtro
Iskoristite sve prednosti kupovine kao fizičko lice!
Saznajte više
Klub prijatelji
Iskoristite prednosti kupovine u METRO-u
Pitajte Metro
Niste pronašli
Željeni odgovor?
Stojimo Vam na raspolaganju
za sva pitanja!
Kontaktirajte nas
Kontakt
METro katalog
Sve ponude
Na jednom mestu
Budite u toku sa
aktuelnim ponudama!
Pogledajte sve kataloge
Katalog