Kako da postanete METRO Cash & Carry kupac?

Kako postati kupac

Šta Vam je potrebno za izdavanje METRO kartice?

METRO karticu možete dobiti potpuno besplatno na jednostavan način, prateći sledeće korake:

 • Preuzmite Obrazac za spisak ovlašćenih osoba za koje želite da bude urađena METRO magnetna kartica putem sledećeg linka – Obrazac za spisak ovlašćenih osoba, popunite ga i overite pečato.
 • Popunjen i overen Obrazac ponesite sa sobom u najbliži METRO Cash & Carry distributivni centar, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom - kopijom Izvoda ili rešenja iz Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, odnosno dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa (samo ako je izvod stariji od 15.05.2009. potrebno je priložiti i Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji – PIB).
 • Prilikom registrovanja, potpišite i overite pečatom opšte uslove prodaje METRO Cash & Carry-a. Vaša METRO magnetna kartica će biti urađena istog trenutka na Ulazu za kupce u Vašem distributivnom centru.

Vašu METRO magnetnu karticu možete podići na ulazu za kupce od ponedeljka do subote od 6:00 do 22:00 časa.


kako-postati-kupac-banner11


Koja dokumentacija Vam je potrebna za izdavanje METRO kartica u Srbiji?

Svi oblici organizovanja pravnih lica prilažu potrebnu dokumentaciju u vidu kopije u najbližem METRO Cash & Carry distributivnom centru. Preduzetnici i pravna lica koji mogu da dobiju status kupca podrazumevaju sledeće oblike organizovanja: 

Prevredna drustva
Preduzetnici
Ostali oblici organizovanja
 • Privredna društva:

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre
 2. Samo ako je izvod stariji od 15.05.2009. potrebno je priložiti i Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
 3. Pečat kompanije
 • Preduzetnici:

 1.  Izvod iz registra privrednih subjekata odnosno Agencije za privredne registre odnosno dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa (npr. rešenje o upisu u Advokatsku komoru za advokate)
 2. Samo ako je izvod stariji od 15.05.2009. potrebno je priložiti i Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
 3. Pečat kompanije

Od 15. juna 2006. godine preduzetnici podnose izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a ne dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa.


 • Ostali oblici organizovanja:

 1. Dokaz o registraciji odnosno upisu u evidenciju nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog organa
 2. Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB), u slučaju nepostojanja PIB-a ili JMBG-a, kao registarskog broja, kartica se ne može izdati istom
 3. Pečat kompanije


Ukoliko se radi o kupcu koji je oslobođen od plaćanja PDV-a, potrebno je da Kupac dostavi i potvrdu Poreske uprave o oslobađanju od plaćanja PDV-a. Ovaj dokument se naknadno dostavlja asistentu Poslovođe.

Diplomatsko konzularna predstavništva, državni organi i organizacije (ministarstva, agencije i sl.)

podnose zaposlenom na Ulazu za Kupce u Distributivnom centru odnosno Savetniku za Kupce na terenu pečat i Potvrdu poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)

Ambasadama ili drugim diplomatsko konzularnim predstavništvima

potrebno je isključivo podneti podpisani dopis na memorandumu Kupca, sa spiskom ovlašćenih lica overen pečatom Kupca ukoliko postoji službeni pečat.

 

 

Poljoprivredna gazdinstva:

Poljoprivredna gazdinstva kao poseban slučaj registrovanja je dovoljno da prilože kopiju potvrde o upisu u registar ili obnovi registracije, kojom dokazuju aktivan status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili kopiju legitimacije Poljoprivrednog gazdinstva, koja je ujedno i dokaz njihovog postojanja, i overe potpisom opšte uslove prodaje.