Postanite kupac

METRO kartica

Više o izdavanju kartice

Kartica

Potrebna dokumentacija za izdavanje METRO kartica za sve oblike organizovanja pravnih lica


german-hostess-costumer

Oblici organizovanja pravnih lica

Preduzetnici i pravna lica, koji mogu da dobiju status kupca u METRO Cash&Carry distributivnim centrima, podrazumevaju sledeće oblike organizovanja:

  • Privredna društva (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, komanditno društvo i ortačko društvo);
  • Preduzetnici odnosno fizička lica registrovana za obavljanje delatnosti odnosno preduzetnici (samostalne zanatske radnje i slično, uključujući i umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti, advokati, sudski tumači itd);
  • Ostali oblici organizovanja (poljoprivredna gazdinstva, udruženja građana, zadužbine, predstavništva, sindikati, diplomatsko konzularna predstavništva, nevladine organizacije i slično).

Potrebna dokumentacija (prilaže se u vidu kopije)

Privredna društva:

  • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre
  • Samo ako je izvod stariji od 15.05.2009. potrebno je priložiti i Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)

Preduzetnici, odnosno fizička lica sa registrovanom delatnošću:

  • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre odnosno dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa (npr. rešenje o upisu u Advokatsku komoru za advokate)
  • Samo ako je izvod stariji od 15.05.2009. potrebno je priložiti i Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
Napomena: Od 15. juna 2006. godine preduzetnici podnose izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a ne dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa.

Ostali oblici organizovanja:

  • Dokaz o registraciji odnosno upisu u evidenciju nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog organa
  • Potvrdu Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB), u slučaju nepostojanja PIB-a ili JMBG-a, kao registarskog broja, kartica se ne može izdati istom

Diplomatsko konzularna predstavništva, državni organi i organizacije (ministarstva, agencije i sl.) podnose zaposlenom na Ulazu za Kupce u Distributivnom centru odnosno Savetniku za Kupce na terenu pečat i Potvrdu poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)

Napomena: Ukoliko se radi o Kupcu koji je oslobođen od plaćanja PDV-a, potrebno je da Kupac dostavi i potvrdu Poreske uprave  o oslobađanju od plaćanja PDV-a. Ovaj dokument se naknadno dostavlja asistentu Poslovođe.

Ukoliko se radi o ambasadama ili drugim diplomatsko konzularnim predstavništvima potrebno je isključivo podneti potpisani dopis na memorandumu Kupca, sa spiskom ovlašćenih lica overen pečatom Kupca ukoliko postoji službeni pečat.

Poljoprivredna gazdinstva

Poljoprivredna gazdinsta kao poseban slučaj registrovanja je dovoljno da prilože kopiju potvrde o upisu u registar ili obnovi registracije, kojom dokazuju aktivan status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili kopiju legitimacije Poljoprivrednog gazdinstva, koja je ujedno i dokaz njihovog postojanja, i overe potpisom opšte uslove prodaje.