METRO - SOLIDAN TREĆI KVARTAL I TREND POBOLJŠANJA POSLOVANJA U RUSIJI 

Finansijski izvestaj

Sa malim porastom like-for-like prodaje u devet meseci, zaključno sa krajem juna 2018. godine, METRO je ukupno postigao solidan poslovni rezultat. Još jednom je povećana prodaja na veliko i objavljen like-for-like porast od 1.2% za prvih devet meseci finansijske godine. 

 

U trećem kvartalu, veleprodaja je porasla za 1% like-for-like. Na prijavljenu prodaju uticao je i negativan efekat valuta. METRO Grupa (uključujući i Real) uvećala je svoju like-for-like prodaju za 0.7% u 9M, iako je Real zabeležio pad tokom navedenog perioda. U Q3, like-for-like prodaja Grupe blago je opala za 0.5%, pre svega zbog pomeranja Uskrsa. EBITDA je dostigla je 1,071 miliona evra u 9M i 302 miliona evra u Q3.

„Treći kvartal potvrđuje pozitivan trend u ogromnoj većini naših poslovnih subjekata“, izjavio je Olaf Koh, predsednik upravnog odbora METRO AG. „Rezultati pokazuju da možemo brzo i efikasno da korigujemo pojedinačne negativne razvoje. Nastavili smo pozitivan like-for-like trend u segmentu veleprodaje, koji čini 80% naših poslovnih aktivnosti u smislu prodaje. Takođe, Rusija jeste i ostaje važno tržište za METRO. Mere koje su preduzete počele su da utiču na prodaju i zarade. Na ovoj poboljšanoj osnovi dosledno nastavljamo poslovna zalaganja u Rusiji. Uzimajući u obzir ukupan solidan razvoj, potvrđujemo naše izglede za finansijsku 2017/18 godinu“, dodao je Olaf Koh.

 

METRO veleprodaja
METRO veleprodaja raste na like-for-like osnovi i osnažuje u segmentu dostave. Like-for-like u veleprodaji povećan je za 1.2% u 9M 2017/18. Ovaj rast posebno je podstaknut poslovanjem u Nemačkoj, Istočnoj Evropi (bez Rusije) i Aziji. Zbog nepovoljnog kretanja kursa – posebno u Rusiji, Turskoj i Aziji – zabeležena prodaja ima pad od -1.3% na 22,1 milijardi evra. U trećem kvartalu 2017/18, like-for-like veleprodaja porasla je za 1.0%. Ovaj rast je bio podstaknut od strane Azije i, posebno, Istočne Evrope (osim Rusije) zahvaljujući dvocifrenom rastu u Turskoj, Ukrajini i Rumuniji. Pomeranje Uskrsa negativno je uticalo na prodaju u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi. Zbog negativnih kursnih razlika, posebno u Turskoj i Rusiji, zabeležen je pad prodaje od -2.8%, na 7,3 milijarde evra.

METRO Rusija
U Rusiji, like-for-like prodaja u 9M 2017/18 značajno je opala, za -7.0%. Usled negativnih efekata valute, prijavljena prodaja smanjena je za -16.4%. Q3 2017/18 pokazuje vidljivo poboljšanje u odnosu na prethodni kvartal: zahvaljujući odgovarajućim merama, pad prodaje je značajno usporen (-3.2%). Zbog negativne efekata valute prijavljena prodaja je smanjena za -19.5%.

 

HoReCa
Poslovanje sa osnovnim HoReCa kupcima (hoteli, restorani, ugostitelji) i trgovcima nastavilo je da se razvija pozitivno i doživljava značajan rast. Za HoReCa sektor like-for-like prodaja porasla je za 3.8% u devetomesečnom periodu i za 3.3% u trećem kvartalu. Za trgovce, like-for-like prodaja u zemljama u fokusu porasla je za 3.7% u trećem kvartalu (9M: -0.6%), sa jasnim trendom poboljšanja u Rusiji.

 

Segment isporuke
Segment isporuke u METRO veleprodaji pokazao je veoma pozitivan zamah, sa rastom prodaje za oko 17%, na 3,9 milijardi evra u 9M 2017/18. Ovo se u velikoj meri pripisuje kupovini Pro à Pro. Kao rezultat, prodaja isporuke je iznosila 18% ukupne prodaje. U Q3 2017/18, prodaja je porasla za oko 10% i ostvarila je oko 19% ukupne prodaje.

 

EBITDA
EBITDA isključujući doprinose zarade od transakcija nekretninama dostigla je ukupno 967 miliona evra u 9M 2017/18 (9M 2016/17: 1.030 miliona evra). Ovo smanjenje je bilo prvenstveno usled sniženja trenda prodaje u Rusiji u iznosu od -64 miliona evra (-37miliona evra prilagođeno efektima valute), i negativnog efekta valute u visini od 22 miliona evra.
EBITDA isključujući doprinose zarade od transakcija nekretninama zabeležila je pad od ukupno 345 miliona evra u Q3 2017/18 (Q3 2016/17: 357 miliona evra), prvenstveno usled pomeranja Uskrsa i negativnih efekata valute. U stalnoj valuti, EBITDA je porasla za 6 miliona evra u odnosu na isti period prethodne godine. Razvoj u Rusiji u iznosu od -14 miliona evra (0 miliona evra prilagođeno efektima valute) uglavnom se pripisuje povećanju prodaje u Q2 i pozitivnom jednokratnom efektu u iznosu od približno 10 miliona evra.

Kontakt

Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću, e-mail: info@metro.rs  
Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd
Tel/fax: 0800 222 022