SVETSKI DAN VODE 

Svetski dan vode 2019

Povodom Svetskog Dana Vode, koji se obeležava svakog 22. marta, Ujedinjene Nacije objavile su nove i veoma poražavajuće podatke, među kojima je svakako najalarmantnija informacija da bez obzira na činjenicu da je čista voda za piće pravo svake osobe na našoj planeti - čak 2,1 milijardi ljudi nema pristup vodi koja je bezbedna za upotrebu.

 

Svesna ovog ozbiljnog globalnog problema, ali i svoje odgovornosti kao jednog od svetskih lidera u veletrgovini, kompanija METRO pokrenula je 2017. program pod nazivom METRO Water Initiative, kako bi privukla pažnju oko 24 miliona kupaca i više od 150.000 zaposlenih širom sveta na problem oskudice čiste vode i njenu odgovornu upotrebu. Osnovni cilj METRO Water Initiative je da pokrene niz partnerstava i aktivnosti u zajednicama širom sveta, kako bi se ova sve kritičnija globalna situacija počela efikasno rešavati.

Pored bliske saradnje sa svojim dobavljačima na lokalnom i globalnom nivou, METRO je prošle godine ušao i u višegodišnje partnerstvo sa međunarodnom fondacijom One Drop, sa ciljem da značajno doprinese jačanju i stabilnosti ove inicijative.

U Srbiji i ove godine u susret Svetskom Danu Vode, METRO Cash & Carry je zajedno sa svojim partnerima - Henkel, Barilla, Wrigley, Mars, Rosa, Diageo i Oreo sproveo niz edukativnih i komercijalnih aktivnosti, koje za cilj imaju pomaganje u rešavanju ovog globalnog problema.
Jedna od njih bio je i edukativni konkurs na temu Svetskog dana voda, čiji je osnovni cilj bio širenje svesti o značaju vode, ali i ukazivanje na probleme sa kojima se ljudi širom sveta susreću zbog nedostatka ovog resursa.

Neprestana edukacija svih članova zajednice da je voda pokretač i izvor svega, pa i uspešnog poslovanja, deo su aktivnosti koje će biti sprovođenje i na dalje. Podizanje svesti o globalnoj oskudici osnovnog izvora života samo je prvi korak u rešavanju problema, dok je sveobuhvatna ušteda kao i sprečavanje i smanjenje nivoa zagađenja vodenih resursa ono što moraju sprovoditi kako pojedinci, tako i kompanije i organizacije svih veličina.

Kontakt

Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću, e-mail: info@metro.rs  
Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd
Tel/fax: 0800 222 022