Postanite kupac

METRO kartica

Pravila i usloviUkoliko se saglasite sa ovim Pravilima i uslovima ujedno dajete i pristanak za korišćenje unetih sadržaja (u daljem tekstu: podataka) u svrhu objavljivanja na Internetu, na platformama socijalnih mreža, u štampanim medijima, štampanim publikacijama, video zapisima i televizijskim reklamama. 

METRO može da koristi tekstualne i video zapise bez ograničenja u pogledu vremena, mesta ili sadržaja i to u modifikovanom ili nemodifikovanom obliku, u svim vrstama publikacija, uključujući između ostalog i Internet, štampane medije, platforme socijalnih mreža, štampane publikacije, video zapise ili televizijske reklame. METRO takođe može koristiti dostavljene podatke uz tekstualne i video zapise koji se odnose na Vas. 

S obzirom na činjenicu da su podaci, multimedijalni i tekstualni zapisi koji su objavljeni na Internetu, globalno dostupni, njihovo dalje korišćenje ne može biti potpuno isključeno. METRO ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koje vrste i forme daljih Internet preuzimanja i upotrebe. 

Ova Pravila i uslovi o korišćenju podataka razvijena su u saradnji sa sektorom METRO Grupe nadležnim za projekat "Priče kupaca" i kao osnovni cilj imaju definisanje pravila postupanja u vezi sa korišćenjem podataka. U slučaju da se pojavi bilo kakav sukob između gore pomenute Politike privatnosti i zaštite podataka u okviru METRO Grupe i ovih Pravila i uslova korišćenja podataka, ova Pravila i uslovi korišćenja podataka će se primenjivati za projekat “Priče kupaca”.

Dostavljanjem bilo kakvog sadržaja METRO-u, potvrđujete da:

ste jedini autor i da uživate prava kao vlasnik intelektualne svojine
se dobrovoljno odričete svih "moralnih prava" koja se mogu pojaviti u sadržaju
svaki sadržaj koji objavite je tačan
ste punoletni
da je korišćenje sadržaja koji dostavljate u skladu sa ovde navedenim Pravilima i uslovima korišćenja podataka i ne šteti bilo kojoj osobi ili drugom subjektu prava
Saglasni ste da nećete dostavljati sadržaj:

za koji znate da je lažan, netačan ili dovodi u zabludu
koji krši autorsko pravo trećeg lica, pravo na patent, žig, poslovnu tajnu, drugo imovinsko pravo ili prava javnosti ili privatnost
koji krši bilo koji zakon, uredbu, naredbu ili propise (uključujući, ali ne ograničavajući se na one kojima se reguliše kontrola izvoza, zaštita potrošača, nelojalna konkurencija, ne-diskriminacija ili lažno oglašavanje)
koji jeste ili se opravdano može smatrati klevetom, uvredom, govorom mržnje na rasnoj ili religioznoj osnovi ili uredljivom, nezakonitom pretnjom ili uznemiravanjem usmerenom ka bilo kom licu, poslovnom partneru, ili kompaniji
za koji Vam je data nadoknada ili Vam je dodeljen od strane trećeg lica
koji obuhvata informacije koje uključuju druge veb-sajtove, adrese, email adrese i brojeve telefona
koji sadrži kompjuterske viruse, "crve" ili druge potencijalno opasne programe koji mogu oštetiti računar ili kompjuterske dokumente
Saglasni ste da nadoknadite štetu i zaštitite METRO (kao i njegove direktore i zaposlene, agente, saradnike, partnere, investitore i treća lica koja su pružaoci usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na Bazaarvoice i sl.) od svih potraživanja, zahteva i štete (stvarne i posledične) bilo koje prirode, poznate i nepoznate, uključujući opravdane advokatske troškove koji nastanu kršenjem Vaših izjava ili gore navedenih garancija ili iz Vašeg kršenja zakona ili povrede prava trećih lica. Za bilo koji sadržaj koji dostavljate, dodeljujete METRO-u trajno, neopozivo, prenosivo pravo i licencu da koristi, umnožava, modifikuje, obriše u celosti, prilagodi, objavi, prevede, kreira izvedena dela na osnovu i/ili prodaje i/ili distribucije tog sadržaja/ili iinkorporacijom tog sadržaja u neku drugu formu, kroz medij ili tehnologiju prema široj javnosti, a bez ikakve naknade upućene Vama. 

Sve sadržaje koje dostavite, METRO može koristiti prema sopstvenom nahođenju. METRO zadržava pravo da promeni, sažme ili izbriše sadržaj objavljen na svojoj zvaničnoj stranici, a za koji smatra da narušava propise o oglašavanju ili bilo koju drugu odredbu ovde navedenih Pravila i uslova korišćenja podataka. METRO ne garantuje da ćete imati pravo da uređujete ili uklonite sadržaje koje ste prethodno dostavili radi objavljivanja. Rok za objavljivanje priča je od dva do četiri radna dana. METRO zadržava pravo da ukloni ili da odbije da objavi bilo koji sadržaj iz bilo kog razloga. Svesni ste da Vi, a ne METRO, snosite odgovornost za sadržaje koje dostavljate na objavljivanje. Nijedan od sadržaja koje dostavite na objavljivanje ne stvara obavezu zaštite poverljivosti za METRO, njegove agente, saradnike. partnere ili treća lica koja su pružaoci usluga, kao ni njihove odgovorne direktore, saradnike i zaposlene.

Unošenjem svoje e-mail adrese prilikom dostavljanja svoje priče, saglasni ste da METRO i kompanija koja je treće lice-pružalac usluga, mogu koristiti Vašu e-mail adresu kako bi Vas kontaktirali u vezi sa statusom Vaše priče kao i o drugim pitanjima administrativne prirode.