Uspešno ste obavili registraciju za pristup on-line portalu

Nakon popunjavanja registracije, u roku od 24h će Vam stići podaci za prijavu sa generičkom lozinkom koju možete zameniti prilikom prvog logovanja. 

* Hvala vam na registraciji! U toku su tehnička unapređenja sajta i moguće je da će vam pristupni podaci stići nakon istekla 24 sata od trenutka prijave. Izvinjavamo se na mogućem kašnjenju i zahvaljujemo vam se na razumevanju!

Dostava robe