Uspešno ste obavili registraciju za pristup on-line portalu

Nakon popunjavanja registracije, u roku od 24h će Vam stići podaci za prijavu sa generičkom lozinkom koju možete zameniti prilikom prvog logovanja. 

Dostava robe