Prijava za Metro friends karticu

Popunjavanjem navedenog obrazca mozete otvoriti Vašu Metro Friends karticu koja ce Vas čekati u najbližem distributivnom centru prilikom prve kupovine.

Lični podaci:

Podaci za kontakt:

Odaberite distributivni centar u kome želite da preuzmete svoju karticu prilikom prve sledeće kupovine i kartica će vas čekati na ulazu za kupce:

Opšti uslovi kupovine i obaveštenje o obradi podataka