METRO Inicijativa za smanjenu upotrebu plastike

Prosečno vreme čitanja: 3 minuta
plastična flaša

Čak 91% proizvedene plastike se nikada ne reciklira, mora proći i do 400 godina kako bi se plastika razgradila.

Ovo su podaci koji ne ohrabruju. Ipak, svakodnevno nastavljamo da kupujemo proizvode u plastičnoj ambalaži i nastavljamo da je ostavljamo oko sebe. Kako to promeniti? Odgovor nije jednostavan, jer plastika definitivno ima svoje prednosti: očuvanje kvaliteta hrane i produženje roka trajanja. Ipak, ima načina da smanjimo njenu upotrebu i da se opredelimo za pakovanja koja je sadrže manje, napravljena su od reciklirane plastike, mogu i dalje da se recikliraju ili za pakovanja koja se mogu kompostirati. 

 

Upravo u želji da smanjimo uticaj na okruženje, METRO se odlučio da zauzme jasan stav i podrži cirkularno kretanje plastike u privredi sa idejom da se podrži upotreba materijala koji ne mogu postati otpad ili zagađenje, već pronaći solucije koje neće uticati na životnu okolinu. Cilj nam je da u godinama pred nama osnažimo poslovanje naših profesionalnih kupaca i pomognemo im da krenu u budućnost bez konvencionalne plastike za jednokratnu upotrebu.

 

Činjenica je  i da su potrošači sve više svesni teme zagađenja plastikom i kao rezultat toga očekujemo da će sve veći broj potrošača preispitati svoje potrošačke navike prilikom kupovine, ali i da će rasti potražnja za održivijim proizvodima. Moramo se svi zajedno pripremiti na takav zahtev i odgovoriti ponudom sa kojom ćemo dokazati da smo deo održive zelene ekonomije.

 

Zbog toga je Metro na globalnom nivou rešio da razvije višegodišnju METRO INICIJATIVU ZA SMANJENJE UPOTREBE PLASTIKE sa ciljem da se pozabavimo sa četiri ključna stuba plastičnog otpada: ponovna upotreba - smanjena upotreba - recikliranje - nova upotreba.

 

U ovoj 2021. godini želimo da pričamo više o značaju smanjenja plastičnog otpada i to kroz promovisanje proizvoda čija ambalaža sadrži recikliranu plastiku, ili ne sadrže plastiku ili je ima u manjoj meri ili se može kompostirati. 

 

Paraleno sa ovom inicijativom, do 2025. godine  ćemo ambalažu sopstvene robne marke zameniti ambalažom za višekratnu upotrebu, koja se može reciklirati ili kompostirati. 

 

Tokom prve godine, plan nam je da kroz METRO INICIJATIVU ZA SMANJENJE UPOTREBE PLASTIKE preduzmemo sledeće korake:

  • Podržimo smanjenje i novu upotrebu plastičnog otpada
  • Smanjenje se postiže edukacijom naših kupaca o štetnom uticaju plastike, podstaknuvši ih da promene ponašanje prilikom kupovine i odaberu proizvode sa održivom plastičnom ambalažom
  • Nova upotreba plastike se postiže saradnjom između METRO-a, dobavljača koji zajedno sa nama učestvuju u inicijativi i Banke plastike. Glavni cilj ovog partnerstva je sprečiti ulivanje plastike u vode, kako na lokalnom nivou, tako i na globalnom, posebno u okeane.
  • Saradnja između METRO-a, dobavljača koji podržavaju inicijativu i Banke Plastike pomoći će da se  stvori veći uticaj, jer zajedno nameravamo da sprečimo da milioni kilograma plastike završi u našim vodama.

 

Zajedno sa našim partnerima, dobavljačima – P&G, Coca-Cola, Henkel Laundry Care, Henkel Beauty Care, Bolton i Unilever Retail, pripremili smo specijalni katalog sa ponudom proizvoda koji imaju manji uticaj na životnu sredinu. Proizvodi su već izloženi na našim policama ali i na posebnim mestima u našim radnjama i biće aktivni na katalogu do 16. juna.

 

Svi proizvodi povezani sa METRO INICIJATIVOM ZA SMANJENJE UPOTREBE PLASTIKE zadovoljavaju PVC i EPS ograničenja i ispunjavaju najmanje jedan ili više sledećih kriterijuma:

  • Ne sadrže plastiku
  • Pakovanje sadrži reciklirane materijale
  • Pakovanja koja se mogu kompostirati
  • Pakovanje koje se može reciklirati
  • Pakovanje sadrži smanjenu količinu plastike


Autor teksta je Janja Radović-Barleković, specijalista za održivo poslovanje u METRO Cash&Carry Srbija