analiza RESTORANSKOG tržišta

Restaurant market and competitor analysis

Pokretanje restoranskog poslovanja zahteva, osim postavke profesionalnog pružanja usluga hrane i pića i brojne dodatne aktivnosti vezane za istraživanje tržišta i marketing. U ovom članku ćemo vam dati savete kako da sprovedete analizu tržišta u cilju što boljeg pozicioniranja Vašeg posla. Dobro razumevanje tržišta će vam pomoći da donesete ispravne poslovne odluke i daće vam određene prednosti. Pa, hajde da počnemo!

Poslovni konkurent: DefinicijaPovratak na sadržaj

1. ŠTA JE POSLOVNI KONKURENT 

What is a business competitor

U biznisu, konkurent je kompanija koja nudi slične proizvode ili usluge kao i vi. Konkurenti se obično takmiče za istu bazu klijenata, što može da oteža osvajanje tržišnog udela, ali budite korektni prema svojim poslovnim konkurentima.

Da bi uspeli na konkurentnom tržištu, biznisi moraju da ponude proizvode ili usluge koji se razlikuju od onih koje nudi njihova konkurencija. To može da podrazumeva ponudu koja je unikatna na tržištu, usklađenu cenovnu politiku  ili superiornu korisničku uslugu. Takođe, važno je da budete u toku sa trendovima i razvojem industrije, kao i sa marketinškim strategijama. Praćenjem trendova uskladite sopstvene poslovne strategije i izbegnite greške.

 

1.1 Šta je analiza tržišta?

Analiza tržišta je osnovni alat za svaki biznis koji želi da stekne prednost u svom poslovanju. Ako pažljivo pratite tržište možete učiti iz tuđih uspeha i izbeći greške.

Pored toga, analiza tržišta može vam pomoći da identifikujete oblasti sa potencijalom i mogućnostima. Na primer, dobro je fokusirati se na delove tržišta koji su trenutno, bez opravdanih razloga, zanemareni.

Analiza tržišta pruža neprocenjive uvide koji mogu da pomognu vašem poslovanju da raste i napreduje.

Kako sprovesti istraživanje tržištaPovratak na sadržaj

2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA RESTORAN 

Market research for restaurant

Proces otvaranja novog restorana može delovati komplikovano, ali temeljno istraživanje tržišta može da pomogne i da dobar uvod u uspešan početak poslovanja.

Prvi korak je identifikovanje ciljnog tržišta za restoran. Koga želite da privučete u restoran? Kakva je demografska slika budućih konzumenata? Kada ste identifikovali ciljno tržište, važno je da istražite tržište. Koji se još restorani nalaze u blizini? Šta oni nude? Kakva je postavljena struktura cena u okruženju, u odnosu na koncept Vašeg restorana? Sledeća stavka na našoj listi je lokacija restorana. Da li je lako dostupna? Da li postoji adekvatan parking? Da li je u prometnom području sa velikim brojem prolaznika? Kada se ovi faktori uzmu u obzir, imaćete bolju predstavu o tome šta vaš restoran treba da ponudi da bi bio uspešan.

Postoji niz metoda koje je moguće koristiti za sprovođenje istraživanja tržišta:

  • Strateška procena uključuje proučavanje postojećih  strategija i praksi kako bi se stekao uvid u mogućnosti poboljšanja sopstvenih performansi.
  • Fokus grupe uključuju okupljanje male grupe ljudi za moderiranu diskusiju o proizvodu ili usluzi.
  • Online ankete su još jedna popularna opcija za prikupljanje podataka od postojećih i potencijalnih konzumenata.

Razumevanjem različitih dostupnih opcija, biznisi mogu da izaberu metod ili metode koji najviše odgovaraju njihovim potrebama i budžetu.

 

2.1 Značaj analize tržišta

Analiza tržišta je osnovna komponenta biznis plana. Pruža pregled aktuelnog poslovnog okruženja. Ove informacije mogu da se koriste za kreiranje marketinške strategije koja će pomoći u postizanju ciljeva. Analiza tržišta treba da sadrži opis i procenu ciljnog tržišta i SWOT analizu. Pomenute informacije su neophodne za postavljanje pravog načina poslovanja. Uz sveobuhvatno razumevanje tržišta, dobar biznis plan je ključ za postizanje uspeha.

 

2.2 Proučavanje lokalnog tržišta

Razumevanje tržišta vlasnicima restorana omogućava da donose informisane odluke o ponudi na meniju, cenama i promocijama.

Da bi izvršili analizu, vlasnici restorana prvo treba da definišu obim tržišta. Na primer, tržište može biti definisano geografskim granicama, kao što su grad ili okrug. Kada se definiše obim tržišta, vlasnici restorana mogu da počnu sa prikupljanjem podataka o lokalnoj konkurenciji. Ovi podaci mogu se prikupiti putem online istraživanja, telefonskih poziva ili ličnih poseta. Pored toga, tržišni podaci se mogu dobiti i od državnih agencija ili strukovnih udruženja. Kada se podaci prikupe, treba ih analizirati da bi se identifikovali trendovi i obrasci.

Na osnovu ove analize, vlasnici restorana mogu doneti konkretne odluke o pozicioniranju svog poslovanja na tržištu.

učite od gastro stručnjaka
Naši iskusni gastro konsultanti pružaju vam podršku po svim pitanjima, od uspostavljanja i pokretanja vašeg restorana, do optimizacije vašeg trenutnog biznisa. 
Zatražite konsultaciju
Upoznajte svoje konkurentePovratak na sadržaj

3.  RAZUMEVANJE VAŠIH KONKURENATA

Proucavanje konkurencije

3.1 Proučavanje konkurencije

Pre nego što otvorite restoran, važno je razumeti konkurenciju. Koji se još restorani nalaze u okolini? Za šta su specijalizovani? Koje su njihove prednosti i mane? Kada razumete svoje konkurente, možete da razvijete strateški plan kako da pozicionirate sopstveni restoran. Na primer, ako u komšiluku već postoji popularni italijanski restoran, razmislite o otvaranju tajlandskog restorana. Ili, ako sve lokalne picerije koriste sastojke nižeg kvaliteta, možete da se fokusirate na korišćenje svežih, lokalnih sastojaka u svojim picama.

Proučavajući konkurenciju, možete da razvijete jedinstvenu prodajnu ponudu koja će pomoći vašem restoranu da se izdvoji iz mase.

Restaurant outdoors

3.2 Direktni i indirektni konkurenti

Razumevanje vaših direktnih i indirektnih konkurenata je od suštinskog značaja za razvoj efikasne poslovne strategije.

Direktni konkurenti su oni biznisi koji nude iste proizvode ili usluge kao i vi.

Indirektni konkurenti, s druge strane, su oni koji nude proizvode ili usluge koji zadovoljavaju iste potrebe kao i vaš biznis, čak i ako nisu identični.

Na primer, razvoj kladionica koje počinju da nude hranu na nekim lokacijama, po cenama nižim od restoranskih, zato što im to nije primarni biznis, već "mamac" da kladioničari provedu više vremena u njihovim objektima i potroše više na njihovu osnovnu uslugu - klađenje. Indirektna konkurencija restoranima, koje mnogi nisu ni svesni.

Competitor reputation

3.3 Uzimanje u obzir reputacije konkurenata

Kao vlasnik malog biznisa, važno je da budete u toku sa reputacijom svoje konkurencije. Ne samo da će vam ovo dati predstavu o tome kako korisnici usluga ili konzumenti doživljavaju vašu konkurenciju, već takođe može da vam pomogne i da identifikujete potencijalne mogućnosti za svoj biznis.

Za početak, uradite Google pretragu naziva vaših konkurenata. To će vam pokazati sve vesti ili blog postove u kojima se pominju. Takođe, možete da pogledate recenzije na Google-u i Booking-u.

Kada ste dobro razumeli reputaciju svojih konkurenata, možete početi da razmišljate o načinima na koje će se vaš biznis razlikovati. Uz malo truda, možete osigurati da vaš biznis bude onaj na koji će gosti prvo pomisliti.

Analyzing market strategies

3.4 Analizirajte tržišne strategije konkurenata

Pri procenjivanju marketinške strategije konkurentskih restorana treba obratiti pažnju na nekoliko ključnih stvari. Prvo, uzmite u obzir vrstu, kvalitet i cene hrane i pića. Zatim pogledajte brendiranje i oglašavanje restorana. Da li su boje i stil logotipa i oglasa konzistentni? Da li je poruka jasna?

Na kraju, pokušajte da posetite restoran u “špic” satima da vidite koliko dobro upravlja prometom gostiju. Uzimajući sve ove faktore u obzir, trebalo bi da ste u mogućnosti da jasno razumete marketinšku strategiju konkurencije. Nakon analize strategija vaših konkurenata, možete preduzeti sledeće korake, odlučno, i sa jasnom vizijom. 

Budite korak ispredPovratak na sadržaj

4. STEKNITE KONKURENTSKU PREDNOST ZA VAŠ RESTORAN

4.1 Identifikujte svoje ciljno tržište

Prvi korak u izgradnji novog biznisa jeste da identifikujete svoje ciljno tržište. To je grupa ljudi za koje je najverovatnije da će kupovati od vas. Šta god da prodajete, postojaće specifična grupa potrošača koji to žele i spremni su da plate. Ovo možete saznati kroz online istraživanje, razgovor sa potencijalnim kupcima i konkurentima, kao i sprovođenjem fokus grupa.

 

4.2 Definišite svoju ponudu proizvoda ili usluga

Kada identifikujete svoje ciljno tržište, morate da definišete šta je tačno ono što ih pokreće. Šta žele? Kako to možete da obezbedite? Koje su njihove potrebe i želje? Ako ovo ne znate, nikakav marketing neće pomoći vašem biznisu da uspe.

 

4.3 Kreirajte efikasnu marketinšku strategiju

Trebaće vam marketinška strategija koja je u skladu sa snažnom potrebom kupaca i obraća se svakom pripadniku ciljnog tržišta pojedinačno, kroz različite kanale (e-mail, reklame u štampanim medijima, objave na društvenim mrežama, itd.). Cilj je da doprete do što većeg broja ljudi sa ubedljivim porukama o tome zašto bi trebalo da kupuju od vas umesto od nekog drugog ko nudi slične proizvode ili usluge po nižim cenama, ali ne nudi dodatnu vrednost koju vi dajete.

Kvalitativna i kvantitativna analizaPovratak na sadržaj

5. KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA VAŠ RESTORAN

Qualitative market research

Kada je u pitanju istraživanje tržišta, postoje dva glavna pristupa: kvalitativni i kvantitativni.

Kvalitativno istraživanje tržišta uključuje prikupljanje podataka koji nisu numeričke prirode, kao što su intervjui sa kupcima i fokus grupe. Ova vrsta istraživanja obično se koristi za sticanje uvida u stavove i ponašanje kupaca.

Kvantitativno istraživanje tržišta se, s druge strane, oslanja na numeričke podatke. To može da uključuje ankete, podatke iz transakcija kupaca ili čak istraživanja javnog mnjenja. Ova vrsta istraživanja se često koristi za merenje zadovoljstva kupaca ili praćenje promena u tržišnom udelu.

I kvalitativno i kvantitativno istraživanje tržišta imaju svoje prednosti i mane, tako da je važno odabrati pravi pristup koji odgovara vašim specifičnim potrebama.

Kako pridobiti više kupacaPovratak na sadržaj

6. ŠIRENJE BAZE GOSTIJU ZA VAŠ RESTORAN

Restorani uvek traže načine da povećaju svoju bazu gostiju i unaprede svoje poslovanje.

Jedan od načina da se to uradi je identifikovanje segmenata u kojima postoje nove mogućnosti. To može biti usklađivanje radnog vremena restorana, uvođenje novih i jedinstvenih jela u ponudu, ili pokretanje dodatnih usluga kao što su dostava ili ketering. Na taj način, restorani mogu da privuku nove kupce i zadrže postojeće. Pored toga, otvaranje novih mogućnosti može da pomogne i u povećanju profita i ukupnog rasta.
 
Dakle, ako tražite načine da svoj restoran podignete na viši nivo, razmislite gde postoje nove mogućnosti. To bi moglo da bude upravo ono što vam treba da unapredite svoje poslovanje.
Često postavljana pitanjaPovratak na sadržaj

7. FAQ - ANALIZA RESTORANSKOG TRŽIŠTA

Mogućnosti za vas 
PROMOCIJE & PONUDE
POGLEDAJTE NAŠE NAJNOVIJE PONUDE
Otkrijte najbolje proizvode i cene za vaš biznis. Pogledajte naše najnovije promocije i ponude.
Otkrijte naše ponude
specijalizovani katalozi
ponuda za profesionalne kupce
Asortiman inspirisan Vašim potrebama!
Pogledajte kataloge