Compliance Reporting sistem

Šta je „Compliance“?

"Compliance" je engleska reč koja uopšteno označava usaglašenost. Prevedeno na jezik korporacija - “Compliance” označava poštovanje zakona, propisa i pravila ponašanja.
U svakom poslovanju ključno je biti odgovoran i poštovati važeće propise i interna pravila ponašanja. Za METRO Cash & Carry to znači poslovati ispravno!

 

“Compliance” i METRO GROUP


“Compliance” predstavlja integralni deo kompanijske kulture METRO-a, pa tako i METRO Cash & Carry kompanije u Srbiji.

 

Kao podrška svim zaposlenima u METRO Cash & Carry uspostavljen je Program usaglašenog poslovanja (Compliance), koji pomaže zaposlenima da se odgovorno ponašaju.

 

U tu svrhu definisane su određene mere za čije sprovođenje je u svakoj kompaniji METRO GROUP-e zadužen službenik za usaglašeno poslovanje (Compliance Officer).

 

Compliance Program se zasniva na osam Poslovnih principa. Svaki zaposleni je prilikom zaposlenja upoznat sa Poslovnim principima i obavezan da poštuje Poslovne principe koji predstavljaju temelj za poslovanje kompanije METRO!

 

 

METRO Poslovni principi

 

  • Strogo vodimo računa o razdvajanju ličnih interesa i interesa kompanije.

  • Ne dajemo lične poklone ni beneficije u poslovnom kontekstu.

  • Ne koristimo svoj poslovni položaj zarad lične koristi.

  • Poštujemo poverljivost podataka o kompaniji koji nisu javni.

  • Poštujemo pravila o zaštiti konkurencije.

  • Poštujemo jednakost zaposlenih.

  • Poštujemo pravične uslove zapošljavanja.

  • Poštujemo sve propise i pravila.

Brošuru sa Poslovnim principima možete pronaći OVDE

 

Sistem izveštavanja

 

Compliance Program se efikasno primenjuje. Međutim, povrede pravila i nepropisna ponašanja se mogu dogoditi. METRO Cash & Carry nastoji da spreči i reši svako nepoštovanje pravila i podstiče svoje zaposlene kao i treća lica (kupce, dobavljače, spoljne saradnike) da se oglase uvek kada primete nepravilnosti. Compliance sistem izveštavanja vam stoji na raspolaganju 24 sata svakog dana u nedelji. Prilikom prijavljivanja nepravilnosti, lice koje je podnelo izveštaj može ostati anonimno. 

 

Compliance Officer

 

Slanjem maila na compliance@metro.rs možete stupiti u kontakt sa zaposlenim licem koje je zaduženo za usaglašeno poslovanje u METRO Cash & Carry u Srbiji.