ODRŽIVOST

Mi u METRO-u verujemo da se svi na globalnom nivou suočavamo sa ekonomskim, ekološkim, društvenim i kulturnim izazovima. Ipak ubeđeni smo da je održivost ključ za transformaciju ovih izazova u mogućnosti i zato našu viziju jasno definišemo kroz moto: „Postanimo održivi u svemu što radimo." 

Održivost

VERUJEMO DA SVE ŠTO RADIMO DANAS JESTE ZA BOLJE SUTRA I ZASNOVANO JE NA VIZIJI ODRŽIVOSTI. 

To istovremeno znači da prepoznajemo odgovornost i priliku da definišemo poslovanje na način koji odgovara zahtevima društva, kao i našim kupcima, zaposlenima, investitorima i partnerima. U globalnom kontekstu ovakav stav prvenstveno znači da METRO sebe doživljava kao deo društva i da su najadekvatniji i najkonkretniji globalni okvir za održivi ekonomski, socijalni i ekološki razvoj postavile Ujedinjene nacije - koje su definisale 10 principa globalnog dogovora i 17 ciljeva održivog razvoja (SDG). Zbog toga je od 2010. godine METRO član Inicijative globalnog dogovora UN, i integriše ovih deset principa u svoj svakodnevni rad, strategiju i korporativnu kulturu.


Da su aktivnosti kompanije na ovom polju i globalno prepoznate, pokazuje nedavno objavljen Dow Jones Sustainability Index (DJSI), koji četvrti put zaredom potvrđuje vodeću poziciju METRO AG. Ovaj međunarodno priznati indeks uključuje samo kompanije koje ispunjavaju najviše ekološke, društvene i ekonomske performanse u njihovim oblastima poslovanja, a u grupi prehrambenih trgovaca u kojoj je METRO prepoznat kao globalni lider. 

Energija i upravljanje resursima

MCC kao međunarodni lider u trgovini na veliko, ima posebnu odgovornost da doprinese globalnom klimatskom cilju celokupne kompanije. Jedna od ključnih inicijativa u ovom domenu je METRO Water Initiative, čiji je cilj da svake godine MCC širom sveta smanji potrošnju vode u svom celokupnom poslovanju, uključujući i edukaciju i senzitivaciju i svojih zaposlenih, kupaca i dobavljača da učine isto. Drugi izuzetno bitan napor ogleda se u smanjenju CO² otiska za 50 odsto do 2030. godine globalno, a iz kompanije navode da je zaključno sa krajem fiskalne godine 2017. METRO uspeo da smanji svoje CO² emisije za čak 21 odsto globalno, dok je u Srbiji smanjen za 55 odsto. Celokupan ambalažni otpad se reciklira tokom čitave godine, čime se maksimalno iskorišćavaju resursi, a sa druge strane, sav materijal koji nema potencijal ponovnog iskorišćenja, skladišti se na odgovoran i bezbedan način. Samo u poslednje tri godine u Srbiji je reciklirano 2.317 tona papira/kartona, 280 tona folije, 6 tona belog papira, 3 tone otpadnog jestivog ulja, 72 tone sirovinskog reciklirajućeg otpada i 14 tona elektronskog otpada, a na ekološki način zbrinuto je 4 tone opasnog otpada i 39 tona bezopasnog otpada.

Zaposleni i socijalne politike

Radno okruženje koje karakterišu pravični uslovi rada, poverenje u ljude, autentično vođenje i razvoj ljudi, od velikog su značaja za METRO. Kroz podršku različitim održivim inicijativama naših zaposlenih, nastojimo da širimo održivi duh unutar kompanije i istaknemo značaj održivog poslovanja. Želimo da naši zaposleni postanu ambasadori promena i na taj način doprinesemo zajedničkom uspehu, ali i da ta naša znanja i veštine podelimo i sa partnerima i sa kupcima. Na taj način doprinosimo i njihovom uspehu i zadovoljstvu krajnjih potrošača. Za poslovni uspeh od posebnog značaja je i održivo ponašanje nas kao pojedinaca. Zato nastojimo da kroz različite aktivnosti i inicijative, podelom praktičnih saveta, učinimo svakodnevnicu još lakšom i zanimljivijom. Hrana predstavlja srž našeg poslovanja i polje našeg delovanja. Svesni smo njenog značaja i činimo sve što je u našoj moći da smanjimo gubitak i oštećenja namirnica tokom nabavnog lanca. Jer na kraju, na dobitku smo svi - i naša planeta i mi, kada sva hrana uzgajana na polju završi na jednom mestu – servirana na tanjiru – food waste. Na osnovama održivog ponašanja ponikle su ideje, a zatim i njihova realizacija: podrška akciji „Čep za hendikep“, koja je inicirana radi sakupljanja čepova od čije reciklaže se prikupljaju sredstva za kupovinu ortopedskih pomagala osobama sa posebnim potrebama,  akcija „Staro posuđe – nova šansa!“ svi zainteresovani mogli su da zamene svoje staro metalno posuđe za kupovinu novog sa popustom, osnovni cilj je recikliranje kao jedan od ključnih aspekata održivosti. Prikupljeno staro posuđe predato je na reciklažu, a novčana sredstva od akcije donirana u humanitarne svrhe. Postavljanjem reciklirajućih kutija za odlaganje papirnog otpada svake godine organizujemo Nedelju Metro održivog poslovanja, sa ciljem da skrenemo pažnju na održivost i njen značaj na naše zdravlje, okolinu i međuljudske odnose i da jednostavnim potezima, odlukama možemo kao pojedinci promeniti mnogo.
Dan ekološkog duga
Dan ekološkog duga je dan kada potrošimo sve zemljine resurse za tu godinu.
Saznajte više

Brošura o održivosti

Predstavljamo brošuru o osnovnim pojmovima održivog poslovanja. Namenjena je našim zaposlenima i svima vama koji želite da bolje razumete koncept održivosti. Fokus stavljamo na naše navike, te i kako kao pojedinci možemo sa lakoćom da ih prilagodimo i učinimo održivijim. Početak je uvek težak, ali kada usvojimo zdrave i održive navike, bićemo zadovoljni jer smo učinili nešto dobro za sebe i okruženje u kojem živimo.

Uživajte u čitanju

Pogledajte brošuru
Iskoristite prednosti kupovine u METRO-u
METRO KATALOzi
SVE PONUDE NA JEDNOM MESTU
Budite u toku sa aktuelnim ponudama!  
Pogledajte sve kataloge
Action teaser novi katalozi
metro kartica
još uvek nemate metro karticu?
Izdavanje kartice je jednostavno i besplatno!  
Postanite kupac
AT nove metro kartice