metro za održive restorane i ugostiteljske objekte

Povodom Svetskog dana održive gastronomije, koji se obeležava 18.juna širom sveta, kompanija METRO Cash& Carry Srbija predstavila je jedinstveni vodič za održive restorane i ugostiteljske objekte, sa ciljem da doprinese razvoju održivog ugostiteljstva u Srbiji. 

Svetski dan odrzive gastronomije pojedinacna

Ugostiteljski objekti su značajan segment ekonomije, te vodič nudi rešenja koja mogu doprineti smanjenju njihovog uticaja na okruženje. Kroz savete o smanjenju otpada i reciklaži, racionalnijoj upotrebi resursa, nabavci namirnica i kreiranju održivijeg jelovnika, vlasnici ugostiteljskih objekata mogu napraviti prve korake u pravcu održivog poslovanja, te postati efikasniji i dugoročno smanjiti troškove.

“Gosti sve više pažnje poklanjaju održivosti, alternativnim načinima ishrane, poslovanja i trendovima koji već postoje u svetu. Imaju sve jasnije zahteve po pitanju zamena za meso, organskih namirnica, žele specifične menije, ambalažu sa manjim uticajem na prirodu, te su promene u ovom smeru neminovnost. METRO, kao vodeći svetski veletrgovac i partner ugostiteljskog sektora, ima priliku da podeli svoja iskustva u ovoj oblasti i pomogne domaćim ugostiteljima da svoje poslovanje učine održivim, a to pre svega znači da njihovi biznisi budu dugoročno stabilni, sa manjim uticajem na okruženje”, smatra Dušan Čolović, direktor prodaje i dostave u kompaniji METRO.

Vodič za održive restorane i ugostiteljske objekte je pripremljen u saradnji sa kompanijom Coca-Cola HBC Srbija, koja je jedan od lidera u oblasti održivosti u Srbiji, ali i u svetu.

Kontakt

Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću, e-mail: info@metro.rs  
Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd
Tel/fax: 0800 222 022