Povlačenje proizvoda 50g paprika ljuta Rowit

Poštovani,

U skladu sa obaveštenjem i notifikacijom Sistema za brzo obaveštavanje o hrani i stočnoj hrani EU broj 2022.7233 (RASFF- Rapid Alert System for Food and Feed) obaveštavamo vas da se sa tržišta povlači sledeći proizvod, usled detekcije kadmijuma:

50g paprika ljuta Rowit, LOT broj PO220144978, šifra artikla 51742, rok trajanja je neograničen, dobavljača Nature's Pride, Holandija

Ukoliko ste kupovali pomenuti proizvod i ukoliko ga i dalje imate kod sebe, isti vratite u distributivni centar u kojem je kupljen, a mi ćemo Vam izdati bon račun ili vratiti novac. 

Iskreno nam je žao i zahvaljujemo se na razumevanju.

Kontakt
Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd; Tel/fax 0800 222 022; Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću:
e-mail: info@metro.rs