OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI PRILIKOM KORIŠĆENJA DRUŠTVENIH MREŽA

1. Opšte informacije

a) Uvod

Mi, METRO Cash & Carry d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad br. 120 (u daljem tekstu: "METRO", "mi" ili "nama"), srećni smo zbog Vašeg interesovanja za našu kompaniju i naše društvene mreže. U ovom tekstu možete pronaći informacije o tome koje podatke o ličnosti mi prikupljamo, i na koji način takve podatke obrađujemo kada koristite naše društvene mreže kao i usluge i funkcionalnosti takvih kanala komunikacije.

 

b) Odgovorna strana

METRO je delimično odgovoran za obradu podataka opisanu u ovom dokumentu, a delimično provajder platforme za odgovarajuću društvenu mrežu. Za pojedinačnu obradu podataka (npr. Facebook insights) odgovarajući provajder platforme i mi smo zajednički rukovaoci (čl. 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – u daljem tekstu: "ZZPL"). U nastavku možete pronaći više informacija o ovim odgovornostima.

 

c) Kanali društvenih mreža

Mi upravljamo sledećim društvenim mrežama:

 

d) Saradnik za zaštitu podataka u METRO-u

U svakom trenutku možete kontaktirati našeg Saradnika za zaštitu podataka na sledeće e-mail adrese: zastitapodataka@metro.rs ili dataprotection@metro.rs.

 

e) Saradnici za zaštitu podataka kod provajdera platforme

Kontakt podaci nadležnog Saradnika za zaštitu podataka možete pronaći na sledećim web stranicama:

 
 

2. Informacije o obradi podataka o ličnosti

a) Komunikacija sa nama

Ukoliko nas kontaktirate, mi koristimo Vaše ime i druge podatke koje ste dostavili da bismo odgovorili na Vaš upit. U nekim slučajevima, delimo sadržaj na našim društvenim mrežama, ukoliko je to funkcija društvene mreže i komuniciramo koristeći taj kanal. Ukoliko nam pošaljete upit preko društvene mreže, mi možemo, u zavisnosti od odgovora, takođe da Vas uputimo na drugi kanal komunikacije koji obezbeđuje poverljivost. Naravno, uvek možete svoje upite slati na naše gore navedene kontakte. Nakon što obradimo Vaš upit, mi brišemo upit i sve informacije povezane sa istim, osim ukoliko su nam informacije potrebne da bismo ostvarili naše pravne interese ili ukoliko imamo zakonsku obavezu da te podatke zadržimo. Pretpostavljamo da je upit obrađen ako se iz okolnosti može zaključiti da je predmetna stvar konačno razjašnjena. Pravni osnov za obradu je u čl. 12. st. 1. tačka 2) ZZPL.

 

b) Dodatne opcije društvenih mreža (Social media features)

Možete birati između različitih opcija koje nudimo na našim kanalima društvenih mreža da komunicirate sa drugim korisnicima, kao što je postavljanje komentara na našem zidu, ostavljanje komentara, sviđanje ili deljenje objave. Molimo Vas da imate u vidu da su naši kanali društvenih mreža javno dostupni, i bilo koji podatak o ličnosti koji objavite drugi korisnici mogu da vide. Mi ne možemo da kontrolišemo kako drugi korisnici naših društvenih mreža koriste informacije. Sve podatke koje dostavite za dodatne opcije društvenih mreža obrađujemo da bismo obezbedii ispravno funkcionisanje ovih opcija. Bez ovih podataka korišćenje dodatnih opcija društvenih mreža nije moguće. Pravni osnov za obradu je u čl. 12. st. 1. tačka 2) ZZPL, ili čl. 12. st. 1. tačka 6) ZZPL u slučaju da sadrži legitiman interes, da bismo obezbedili da upotreba naših dodatnih opcija društvenih mreža bude koliko god je moguće laka i efikasna. Sadržaj koji je postavljen u prostoru društvenih mreža može se čuvati na neodređeni vremenski period. Ukoliko u bilo kom trenutku poželite da se ukloni neki sadržaj koji ste podelili, molimo Vas da nam pošaljete poruku sa takvim zahtevom putem e-maila na gore navedenu adresu.

 

c) Prenos podataka o ličnosti

U nekim slučajevima, mi delimo Vaš sadržaj koji je objavljen na našim kanalima društvenih mreža, ukoliko je ovo funkcija društvene mreže, i komuniciramo preko tog kanala. Primalac podataka je, pre svega, odgovarajući kanal društvene mreže, gde taj sadržaj može biti prosleđen na treće strane za njihove sopstvene potrebe i pod odgovornošću odgovarajuće društvene mreže. Primalac objave je takođe javan – potencijalno svi. Voleli bismo da istaknemo da, ukoliko se podaci obrađuju od strane provajdera platforme, podaci korisnika mogu se obrađivati izvan područja Evropske Unije (EU) ili Evropske Ekonomske Zajednice (EEA). Ovo može rezultirati rizikom, iz razloga što može otežati ostvarivanje prava. Za više detalja, molimo Vas da pročitate politiku privatnosti odgovarajućeg provajdera platforme. Mi ne prenosimo podatke trećim zemljama izvan EU/EEA ili međunarodnim organizacijama, osim ukoliko su uspostavljeni odgovarajući bezbednosni elementi, kao što su standardne ugovorne klauzule ili odluke o adekvatnosti Evrospke Komisije. Dodatne informacije ili kopije ovih bezbednosnih elemenata možete zahtevati obraćanjem bez posebne forme našem Saradniku za zaštitu podataka na gore navedene kontakt podatke.

3. Informacije o obradi podataka o ličnosti od strane provajdera platforme

Voleli bismo da naglasimo da na sopstvenu odgovornost koristite kanale društvenih mreža i njihove funkcionalnosti. Ovo se posebno odnosi na korišćenje interaktivnih funkcija (npr. deljenje, sviđanje). METRO nema uticaj na način i obim obrade podataka od strane odgovarajućeg provajdera platforme, način obrade kao i korišćenje ili prenos ovih podataka trećim stranama. Takođe, nemamo efektivna sredstva kontrole u tom pogledu. IT infrastrukturom upravlja odgovarajući provajder platforme. Oni održavaju svoje sopstvene politike privatnosti i sopstveni korisnički odnos sa Vama (ukoliko ste registrovani korisnik). Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka u kontekstu upotrebe Vašeg korisničkog profila, molimo Vas da kontaktirate provajdera platforme. Dodatne informacije o obradi podataka od strane provajdera platforme možete pronaći u politici privatnosti odgovarajućeg provajdera platforme (pogledaj gore).

4. Zajednički rukovaoci, Čl. 43. ZZPL

U vezi sa metodama praćenja na mrežama (web tracking methods) koje koriste odgovarajući provajderi platforme, provajder platforme i mi nastupamo kao zajednički rukovaoci. Praćenje na društvenim mrežama takođe može biti sprovedeno nezavisno od toga da li ste ulogovani ili registrovani na platformi društvene mreže. Teško možemo uticati na metode praćenja na društvenim mrežama, a posebno ih ne možemo isključiti. Mi ćemo jedino primiti anonimiziranu statistiku – stoga nemamo pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane provajdera platforme. Obrada i korišćenje Vaših podataka se zasniva na našem legitimnom interesu da optimiziramo naše kanale društvenih mreža (čl. 12. st. 1. tačka 6) ZZPL). Mogućnosti za ostvarivanje Vaših prava da zaustavite ove metode praćenja na društvenim mrežama možete pronaći u izjavama o zaštiti podataka gore navedenih provajdera platforme. 

5. Vaša prava

Kao vlasnik podataka, možete kontaktirati našeg Saradnika za zaštitu podataka u bilo kom trenutku, koristeći gore navedene kontakte, sa obaveštenjem da želite da ostvarite svoja prava u skladu sa ZZPL. Mi ćemo zatim proveriti Vaš zahtev (npr. zahtev za informaciju ili prigovor) samostalno, ili ukoliko je to potrebno, prosledićemo isti odgovarajućem provajderu platforme ukoliko se Vaš zahtev odnosi na obradu od strane provajdera platforme.


Vaša prava su sledeća:

 

  • Pravo na informaciju o obradi podataka i parvo na kopiju obrađenih podataka (pravo na pristup, čl. 26 ZZPL),
  • Pravo na zahtev za ispravku netačnih podataka ili dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravku, čl. 29. – 34. ZZPL),
  • Pravo na zahtev za brisanje podataka o ličnosti i, u slučaju da su podaci o ličnosti objavljeni, informisanje drugih kontrolora o zahtevu za brisanje (pravo na brisanje, čl. 29. – 34. ZZPL),
  • Pravo na zahtev za ograničenje obrade podataka (pravo na ograničenje obrade, čl. 29. – 34. ZZPL),
  • Pravo da dobijete Vaše podatke o ličnosti koji su predmet obrade u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na zahtev za prenošenje tih podataka drugom Rukovaocu (pravo na prenosivost podataka, čl. 36. ZZPL), međutim za kanale društvenih mreža, ovo možete zahtevati jedino od provajdera platforme drustvene mreze, imajući u vidu da samo provajder platforme ima pristup vašim profilnim podacima,
  • Pravo na opoziv datog pristanka u bilo koje vreme kako bi se zaustavila obrada podataka koja je zasnovana na Vašem pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva (pravo na opoziv pristanka, čl. 15. ZZPL),
  • Pravo na pritužbu nadležnom organu ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama zakona (pravo na podnošenje pritužbe Povereniku, čl. 82 ZZPL).

 

Informacije o Vašem pravu na prigovor u skladu sa čl. 37. ZZPL

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka u svrhe oglašavanja (uključujući profilisanje u meri u kojoj je ono povezano sa takvim direktnim oglašavanjem) na osnovu čl. 12. st. 1. tačka 6) ZZPL (obrada podataka zasnovana na legitimnom interesu). Ukoliko podnesete prigovor, mi više nećemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti. Prigovor se može podneti bez posebne forme, a potrebno ga je uputiti našem Saradniku za zaštitu podataka na gore navedene kontakte.
Zbog mogućih izmena u obradi podataka koja je gore opisana ili u zakonu koji ovu oblast reguliše, možda će biti neophodno da se ovo obaveštenje izmeni. U tom slučaju mi ćemo Vas informisati o izmenama. Ukoliko izmene utiču na proces obrade koji se zasniva na Vašoj saglasnosti, zatražićemo od Vas novu saglasnost ukoliko bude bilo potrebno.