Opšta politika privatnosti

Opšta Politika privatnosti za aplikaciju „METRO Companion“ (Aplikacija)

Aplikacija  METRO Companion, Preduzeća za trgovinu METRO AG Metro Straße (u daljem tekstu: ,,METRO'' ili ,, mi'') vam nudi korisne funkcije pri iskustvu neposredne kupovine i daljih usluga koje pruža METRO (u daljem tekstu:”Usluge ili “Usluga”).

U tom smislu, Ovim obaveštenjem – Opštom politikom privatnosti podataka želimo da Vas informišemo tome kako će se Vaši podaci obrađivati svaki put kada koristite Aplikaciju, bez obzira jeste li prijavljeni na svoj korisnički nalog ili ne. Nakon što se jednom prijavite u aplikaciju s podacima o kupcu, odgovarajuće obaveštenje o zaštiti podataka specifično za određenu zemlju (za više informacije pogledajte pod-odeljak "Obaveštenje o zaštiti podataka i aktivnosti obrade podataka posebno za R. Srbiju") primenjivaće se na korisnički nalog na koji ste se prijavili. 

Korišćenje naše aplikacije podrazumeva da se podaci o ličnosti daju u meri koja je ovde opisana. Podaci predstavljaju podatke o ličnosti ako sadrže pojedinačne detalje o ličnim ili činjeničnim okolnostima određenog ili fizičkog lica koje se može identifikovati i ako se podaci mogu povezati s ovim licem. Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo u skladu sa  odredbama važećih  propisa o zaštiti podataka tj. U skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka (GDPR) u okviru Evropske unije i nacionalnim zakonima o zaštiti podataka (u R.Srbiji – Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.)

Sledećim odredbama Vas informišemo o prirodi, obimu i svrsi obrade podataka o ličnosti u vezi sa Vašim korišćenjem Aplikacije.

S tim u vezi imajte na umu da nam je sigurnost Vaših podataka vrlo važna, zbog čega uvek preduzimamo  sve mere bezbednosne zaštite. Ipak, bilo koji prenos podataka putem interneta uvek može izložen skrivenim bezbednosnim nedostacima. Nažalost, stoga tehnički nije moguće osigurati potpunu zaštitu od pristupa trećih lica.

Ko će biti odgovoran za obradu vaših podataka u slučajevima kada koristite aplikaciju bez prijave?

Na osnovu važećih propisa, Rukovalacje odgovoran za predmetnu obradu u slučajevima kada koristite aplikaciju bez prijave na svoj korisnički nalog je:

METRO AG

Adresa:

METRO AG

Metro-Straße 1

40235 Düsseldorf

Germany

Napomena: Odgovarajuća nacionalna METRO kompanija, u Vašem slučaju METRO Srbija će biti odgovorna za obradu podataka u kontekstu Vašeg korisničkog naloga.  

Kako mogu da stupim u vezu sa odgovarajućim Licem za zaštitu podataka za aplikaciju?

METRO AG

Lice  za zaštitu podataka

Metro-Straße 1

40235 Düsseldorf

Germany

E-pošta: datenschutz@metro.de 

Napomena: Što se tiče obrade podataka u kontekstu vašeg korisničkog naloga, kontakt podaci Lica za zaštitu podataka odgovornog za Vas nalaze se u Obaveštenju o zaštiti podataka i aktivnosti obrade podataka posebno za R. Srbiju koje Vam je dostupno kada se prethodno registrujete kao kupac ili na osnovu detalja navedenih u samoj Aplikaciji (za detaljne informacije pogledajte pod-odeljak „Obaveštenje o zaštiti podataka i aktivnosti obrade podataka posebno za R. Srbiju“).

Koji podaci će se preneti u App Store kada preuzmete aplikaciju?

Kada preuzmete Aplikaciju, podaci potrebni za to preneće se u odgovarajući App Store, i to posebno Vaše korisničko ime, Vaša e-mail adresa, detalji o kupcu koji se odnose na Vaš nalog, vreme preuzimanja, svi podaci o plaćanju i pojedinačni identifikatori Vašeg termina uređaja. Međutim, mi nemamo uticaja na ovu obradu podataka i nismo odgovorni za nju. S tim u vezi, primenljiva je samo politika zaštite podataka za upotrebu odgovarajućeg App Store-a, kojoj tamo možete pristupiti.

Koje podatke će METRO prikupiti kada preuzmete Aplikaciju?

METRO neće prikupljati podatke o ličnosti niti će ih odgovarajuća App Store prenositi METRO-u samo kao rezultat preuzimanja aplikacije iz odgovarajućeg App Store-a na Vaš telefon. METRO neće prikupljati podatke niti će se podaci prenositi METRO-u pre nego što se Aplikacija prvi put upotrebi.

Koji vaši podaci će se obrađivati kada koristite Aplikaciju?

Određeni podaci moraju se prikupiti kada koristite Aplikaciju kako bismo vam tehnički omogućili uslugu korišćenja Aplikacije. Ovo se odnosi na sledeće podatke ili aktivnosti obrade podataka:

-  jezik i region podešeni na uređaju

Ovi podaci se obrađuju za prethodno biranje jezika Aplikacije i izbor zemlje u aplikaciji.Obrada ovih podataka odvijaće se na osnovu čl. 6 (1), rečenica 1, slovo b GDPR-a (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) kako bismo vam omogućili upotrebu Aplikacije.

Koje podatke će METRO obraditi na osnovu vašeg pristanka?

Ako ste ovde dali pristanak preuzimanjem aplikacije METRO Companion i instalacijom u skladu s tim ili pomoću sistemskih postavki vašeg terminalnog uređaja, Aplikacija će pristupiti sledećim podacima kako bi mogla prikazati pojedinačne usluge Aplikacije (npr. pretraživanje distributivnih centara na osnovu lokacije, skeniranje ID kartica na osnovu kamere) ili kako bi optimizovala ove usluge:

- Pristup podacima sa kamere (za skeniranje ID kartica ili bar-kodova i dodavanje slika u korpu za kupovinu),

- Pristup slikama iz galerije slika vašeg terminalnog uređaja (za dodavanje slika na listu za kupovinu),

- Pristup podacima o lokaciji, tj. podacima o vašoj lokaciji uz pomoć GPS-a.

Podaci o lokaciji obrađivaće se samo dok se Aplikacija koristi i samo onoliko koliko je to neophodno za obradu podataka o lokaciji. Podaci o lokaciji će se, međutim, obrađivati lokalno na  telefonu, a neće se prenositi METRO-u.

U zavisnosti od Vašeg pristanka, možemo vam dodatno poslati prilagođene obaveštajne poruke  na zaključani ekran (push poruke). S tim u vezi, koristićemo ID uređaja kako bismo mogli da vam šaljemo poruke.

Nadalje, možete pristati na slanje takozvanih "dnevnika otklanjanja grešaka" za otklanjanje mogućih grešaka i kvarova u aplikaciji. Ovo su datoteke dnevnika koje sadrže Vaše poslednje aktivnosti u aplikaciji. Takve datoteke dnevnika uključuju oznaku vašeg terminalnog uređaja, verziju operativnog sistema koji koristite i verziju aplikacije koju koristite. Pored toga, takve datoteke dnevnika sadržavaće detalje u vezi sa karakteristikama koje ste koristili ili omogućili, npr. da li ste prikupili GPS podatke ili ste skenirali sliku. Međutim, datoteke dnevnika neće sadržavati podatke koji proizlaze iz ovih karakteristika, tj. pojedinačne GPS koordinate ili fotografisane slike. Vi ćete sami moći da vidite sadržaj datoteke dnevnika u aplikaciji u svakom trenutku.

Niste dužni da na to pristanete. Međutim, nećemo koristiti ove podatke ako ne date pristanak. Tada možda nećete moći da koristite sve karakteristike naše aplikacije.

Pravni osnov za obradu predstavlja čl. 6 (1), rečenica 1, slovo a GDPR-a (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) ukoliko ste nam dali svoj pristanak. Pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku pomoću odgovarajućih postavki u aplikaciji ili u sistemskim postavkama vašeg terminalnog uređaja.

Koje vaše podatke ćemo obrađivati u svrhu analize?

U aplikaciji koristimo razne alate za analizu da bismo poboljšali našu uslugu:

Koristimo tehnologiju Firebase kompanije Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; „Google“) sa različitim funkcionalnostima. Ako imate uobičajeno prebivalište u Evropskom ekonomskom prostoru ili Švajcarskoj, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) je kontrolor podataka. Google Ireland Limited je prema tome kompanija povezana sa kompanijom Google koja je odgovorna za obradu vaših podataka i osiguravanje usaglašenosti sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Firebase Analytics omogućava analizu načina na koji se koriste naše usluge. To znači da se potpuno anonimne informacije o korišćenju naše aplikacije prikupljaju, prenose kompaniji Google i tamo skladište. Google u tu svrhu koristi ID oglašavanja krajnjeg uređaja. Google će koristiti ove informacije za procenu upotrebe naše aplikacije u anonimnom obliku i za pružanje dodatnih usluga povezanih sa korišćenjem aplikacija. Možete ograničiti upotrebu ID-a za oglašavanje u postavkama uređaja (iOS: Privatnost / Oglašavanje / Bez praćenja oglasa; Android: Nalog / Google / Oglasi). 

Firebase Crash Reporting  koristi se za stabilnost i poboljšanje aplikacije. Prikuplja informacije o korišćenom uređaju i kako se koristi naša aplikacija (npr. vremenska oznaka, kada je aplikacija pokrenuta i kada je došlo do pada), što nam omogućava dijagnozu i rešavanje problema. Informacije o tome kako Crashlytics radi možete pronaći ovde: https://firebase.google.com/products/crashlytics/ 

Firebase Cloud Messaging omogućuje nam da informišemo korisnike ciljanim i kontekstualnim porukama o našim uslugama i da ih podstaknemo da koriste aplikaciju. Obrađuju se podaci o temi, vrsti poruke i vremenu slanja poruke, kao i podaci o tome da li je i kada poruka primljena i pročitana. U nekim slučajevima ovi podaci se koriste i u svrhe analize. Razmena poruka u oblaku koristi se samo ako ste dali saglasnost ( čl. 6 (1), rečenica 1, slovo a GDPR-a I član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)).

Nadalje, koristimo Firebase Remote Config (Konfiguracija na daljinu) koji nam omogućava izvođenje A/B testova i prilagođavanje ponašanja i izgleda aplikacije bez potrebe za preuzimanjem nove verzije. Konfiguracija na daljinu omogućava nam da konfigurišemo postavke aplikacije tako da možemo menjati aplikaciju na uređajima na kojima je instalirana bez potrebe da je u potpunosti ponovo instaliramo iz odgovarajuće App Store svaki put kad napravimo promenu. Konfiguracija na daljinu koristi se za obradu kategorija podataka imenovanih u Firebase Analytics-u: informacije o uređaju, informacije o aplikaciji u upotrebi, podaci o tome kako se aplikacija koristi, podaci o lokaciji, korisnički ID i podaci o pojedinačnim zahtevima u aplikaciji (događaji). Informacije o radu Konfiguracije na daljinu možete pronaći ovde: https://firebase.google.com/products/remote-config/.

Kada Firebase povežemo sa Google Ads nalogom, možemo pratiti uspeh reklamnih kampanja plasiranih putem tog Google Ads naloga. U tu svrhu se anonimno koriste i analiziraju podaci o instalaciji i događaji iz aplikacije. Dodatne informacije o tome možete da nađete ovde: https://support.google.com/google-ads/answer/93148

Poizvođače koje Google može koristiti možete da nađete na sledećem linku: https://firebase.google.com/terms/subprocessors

Da bismo poboljšali našu aplikaciju i uslugu koja se na nju odnosi, uz pomoć dobavljača usluga „Yahoo“ (naziv kompanije: Oath (EMEA) Ltd., 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irska) i njegovog programa „Flurry Analytics“ (u nastavku „Flurry“), objedinjujemo i analiziramopodatke navedene u ovomObaveštenju  o zaštiti podataka. Dodatne informacije o zaštiti podataka od strane ovog dobavljača usluga i o zaštiti podataka u kontekstu programa analize mogu se naći na:

https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/products/developer/index.html

ili

https://developer.yahoo.com/flurry/docs/analytics/gdpr/summary/.

Sledeći podaci prikupljaju se i obrađuju u kontekstu upotrebe Flurry Analytics-a:

- podaci o sesiji (npr. početak, kraj, trajanje),

- verzija aplikacije,

- podaci o uređaju (npr. model, kod modela),

- pozivni broj države,

- GPS podaci.

Flurry neće otkriti trećim licima bilo koje korisničke podatke prikupljene u METRO-u ili obrađene na bilo koji drugi način u kontekstu upotrebe Flurry-a, osim ako za to nema zakonsku obavezu. Ni METRO ni Flurry neće koristiti Flurry analizu za praćenje podataka o ličnosti korisnika ili kombinovanje bilo kojih ličnih podataka s drugim podacima. Ni METRO ni Flurry neće dozvoliti trećim licima da sprovode takve radnje.

U kontekstu alata za analizu, obrađivaćemo Vaše podatke u svrhu obezbeđenja odgovarajućeg asortimana usluga i kako bismo mogli predstaviti naše karakteristike na način koji je lak za korisnika. Pravni osnov ove obrade leži u čl. 6 (1 ), rečenica 1, slovo f GDPR-a (član 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Naš legitimni interes leži u pružanju atraktivne, korisne usluge koje su lake za korisnika.

U bilo kom trenutku možete prekinuti analizu deaktiviranjem odgovarajuće opcije u sistemskim postavkama.

METRO je zaključio ugovor o obradi podataka sa dobavljačima usluga u skladu sa čl. 28 GDPR-a kako bi se osigurala i visoka razina zaštite podataka u pogledu obrade vaših podataka od strane pružalaca usluga.

Podatke koje prikupimo od Vas obrađivaćemo u sledeće svrhe:

Osim prethodno navedenog, možemo, ukoliko je potrebno, takođe obrađivati Vaše podatke u sledeće svrhe:

- za poštovanje zakonskih obaveza i

- za izvršenje pravnih zahteva i za rasvetljavanje i sprečavanje krivičnih dela.         

Pravni osnov za ovu obradu leži u čl. 6 (1), rečenica 1, slovo c GDPR-a (član 12. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), u meri u kojoj je to neophodno radi poštovanja zakonske obaveze koja se tiče nas, i u čl. 6 (1), rečenica 1, slovo f GDPR-a (član 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) u slučajevima kada izvršavamo pravne zahteve; naš legitimni interes leži u tome da pravno potvrdimo svoje zahteve ili se branimo u slučaju pravnih sporova ili rasvetlimo ili sprečimo krivična dela ili kršenja naših uslova korišćenja ili u zaštiti nas i naših korisnika.

Kome će se prenositi podaci prikupljeni od Vas?

Osim prenosa podataka dobavljačima usluga, kao što je gore navedeno, Vaše podatke prosleđivaćemo trećim licima samo ako je takav prenos potreban iz pravnih razloga kako bi se zadovoljili zahtevi sudskog ili službenog postupka ili u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravni osnov ovog prenosa leži u čl. 6 (1), rečenica 1, slovo c GDPR-a (član 12. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) za poštovanje zakonske obaveze koja se odnosi na nas.

Hoće li se vaši podaci obrađivati i van Evropske unije?

Neće biti prenosa podataka subjektima koji obrađuju podatke van EU.

U kontekstu alata za analizu Flurry, gore navedeni podaci u opisu alata prenose se u SAD. Kako su SAD treća zemlja u smislu GDPR-a, METRO je, pored sporazuma o obradi podataka sa dobavljačem usluga, zaključio sa dobavljačem usluga i standardne ugovorne klauzule Evropske unije kako bi se osigurala usklađenost sa potrebnim sigurnosnim zaštitama prema zakonu o zaštiti podataka kako je definisano čl. 46 GDPR-a. Na vaš zahtev, rado ćemo vam staviti besplatnu kopiju na raspolaganje.

Koliko dugo će se čuvati vaši podaci?

ID vašeg uređaja koristiće se samo dok se koristi aplikacija. Vaš izbor zemlje čuvaće se lokalno na vašem terminalnom uređaju samo dok imate instaliranu aplikaciju. Sistemski jezik koji smo preuzeli za pred-izbor zemlje neće se čuvati. Trajanje čuvanja ostalih podataka koji se koriste u kontekstu korisničkog naloga uređuje se Obaveštenjem o zaštiti podataka koje ste dobili kada ste se prethodno registrovali kao kupac (za detaljne informacije pogledajte pod-odeljak „Obaveštenje o zaštiti podataka i aktivnosti obrade podataka posebno za R. Srbiju “).

Kako možete pratiti upotrebu Vaših podataka?

U bilo kom trenutku možete opozvati Vaš pristanak sa dejstvom za ubuduće (posebno pristanak u vezi sa upotrebom podataka o lokaciji). To možete učiniti putem kontakata  Lica za zaštitu podataka o ličnosti utvrđenih u ovom Obaveštenju  o zaštiti podataka ili - ukoliko Vaš pametni telefon ima ovu tehničku mogućnost - putem direktnih postavki na vašem terminalnom uređaju koji nudi takve mogućnosti.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima o ličnosti?

Kao subjekt podataka prema propisima o zaštiti podataka, imaćete, pod zakonskim preduslovima, sledeća prava koja se mogu ostvariti već u postavkama aplikacije ili na: datenschutz@metro.de:

Pravo na pristup informacijama: U skladu sa preduslovima iz čl. 15 GDPR-a (član 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), imaćete pravo u bilo kojem trenutku da od nas dobijete informacije o Vašim podacima o ličnosti koji se čuvaju kod nas.

Pravo na ispravku: Imaćete pravo prema čl. 16 GDPR-a (članovi 29-34. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) da od nas dobijete ispravku svih neprimenjivih ili netačnih podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na brisanje: U skladu sa preduslovima iz čl. 17 GDPR-a (članovi 29-34. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), ukoliko nema drugih pravnih, zakonskih ograničenja, imaćete pravo da od nas tražite brisanje podataka koji se tiču Vas bez odlaganja.

Pravo na zahtev za ograničenje obrade: U skladu sa preduslovima iz čl. 18 GDPR-a (članovi 29-34. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), imaćete pravo da tražite od nas ograničenje obrade Vaših  podataka.

Pravo na prenosivost podataka: U skladu sa preduslovima iz čl. 20 GDPR-a (član 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), imaćete pravo da od nas dobijete u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu lične podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam dostavili.

Pravo na opoziv pristanka: Imaćete pravo u bilo kom trenutku da opozovete svaki pristanak sa dejstvom za ubuduće, a koji ste dali u vezi s obradom podataka.

Pravo na prigovor: U skladu sa preduslovima iz čl. 21 GDPR-a(član 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) , imaćete pravo da uložite prigovor na  obradu Vaših podataka, što će nas obavezati da prestanemo sa obradom Vaših podataka, osim ako nema drugih zakonskih ograničenja.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu: U skladu sa preduslovima iz čl. 77 GDPR-a (član 82. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), imaćete pravo da podnesete pritužbu nadzornom organu.

Prigovor možete uputiti našem Licu za zaštitu podataka. Ako je moguće, zahteve za ostvarivanje Vaših prava treba da uputite u pisanom obliku na gore navedenu adresu ili direktno na našu službu za zaštitu podataka. Ovo pravo na podnošenje prigovora ne utiče na druga prava u pogledu korišćenja drugih pravnih sredstava.Odgovarajući nadzorni organ je:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW  (Državno povereništvo za zaštitu podataka i slobodu informacija Severne Rajne-Vestfalije)

Postfach 200444

40102 Düsseldorf

Nemačka

Da li imate obavezu da dostavite podatke o ličnosti?

U principu, nemate obavezu da dajete informacije ili podatke o ličnosti. Međutim, ako to odbijete, možda nećemo moći da ponudimo aplikaciju odnosno  njene funkcije ili da pružimo određene usluge.

Da li se odvija automatizovano pojedinačno donošenje odluka (tzv. profilisanje)?

Ne.

Informacije o vašem pravu na prigovor pod 21 GDPR

Imaćete pravo u bilo kom trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu situaciju, da uložite prigovor na obradu Vaših podataka koja se odvija na osnovu čl. 6 (1) f GDPR-a  (obrada podataka na osnovu pravnog interesa). Ovo se odnosi i na svako profilisanje, kako je definisano čl. 4, br. 4 GDPR-a, na osnovu ove odredbe.

Ako uložite prigovor, više nećemo obrađivati Vaše podatke, osim ako ne pokažemo uverljive legitimne osnove za obradu koji prevladavaju vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi u potvrdi, sprovođenju ili odbrani pravnih zahteva.Takav prigovor može uložiti neformalno i treba, ako je moguće, da bude upućen na METRO AG.

Adresa:

METRO AG

Data Protection Officer

Metro-Straße 1

40235 Düsseldorf

Germany

Email: datenschutz@metro.de