Obavezni kolačići

Naziv
Namena
Maksimalno vreme trajanja
Aplikacija koja postavlja cookie
UserSettings
Koristi se za pohranjivanje odabranog ID-a distributivnog centra
12 meseci
NextCMS
.AspNet.Cookies
Zadržava prijavljen identitet korisnika
Sesija
NextCMS
DC_ID 
Povezano s upravljanjem sesijama na serveru za uravnoteženje opterećenja
Sesija
NextCMS
_sid
Sesijski kolačić postavljen za praćenje stanja sesije
Sesija
NextCMS
allowedCookieCategories
Pohranjuje korisničke postavke u vezi s kategorijama kolačića
12 meseci
NextCMS; E-Katalog
TS01c83fe8 gomila kolačića u formatu TSxxxxxxxx
Ispituje saobraćaj kako bi se uverio da ispunjava zahteve bezbednosne politike
Sesija
NextCMS
ASP.NET_SessionId
Kolačić sesije koji je postavio server da prati stanje sesije
Sesija
NextCMS
.AspNet.Correlation.Idam
Koristi se za proveru valjanosti korisnika koji je prijavljen i koja vrsta autentifikacije je korišćena.
Sesija
NextCMS
__RequestVerificationToken
Ovo je kolačić služi protiv krivotvorenja. Postavljen je do strane web aplikacije izgrađene korišćenjem ASP.NET MVC tehnologija. Osmišljen je za zaustavljanje neovlašćenog objavljivanja sadržaja na web-u, poznatom kao Cross-Site Request Forgery. Ne sadrži podatke o korisniku i poništava se prilikom zatvaranja pretraživača.
Sesija
NextCMS
_ts
Session Cookie koji rukovalac postavlja za praćenje jedinstvenog ID-a. Ove kolačiće koriste naši CDN-ovi za spremanje različitih komponenti web stranice
Sesija
NextCMS
_GRECAPTCHA
Koristi se za utvrđivanje je li korisnik fizička osoba ili bot. Ovo pruža zaštitu od od pokušaja prijave koji nisu ljudske osobe.
Nema trajanje
IDAM
SocialWidget_Consent
Lista stringova koji predstavljaju saglasnost korisnika u vezi sa dodacima društvenih medija, npr. „youtube“, "twitter" ili" facebook".
Sesija
NextCMS
notification
Koristi se za prikaz trake sa obaveštenjima na vrhu stranice. Ta obaveštenja mogu da sadrže sve vrste informacija, takođe veoma važna ažuriranja o radnom vremenu tokom COVID-a itd.
Sesija
NextCMS
tsession
Pohranjuje ponašanje korisnika u okviru sesije
Sesija
M.SHOP
selectedLocale_NN
Izvlačenje ispravnog jezika prevoda
12 meseci
M.SHOP
SES2_customerAdr_
Koristi se za čuvanje izabrane adrese (isporuke) za kupca.
7 dana
M.SHOP
ga_customer_consent
Koristi se za identifikaciju da li je posetilac već prihvatio ili odbio baner kolačića (neophodno sve dok se stare strukture domena koriste u nekim grupama zemalja)
1 godina
E-Katalog
barrier
Za zaštitu od falsifikovanja zahteva na više lokacija (CSRF) i DOS napada koji pokušavaju da nametnu korisničke lozinke IDAM je implementirao „Šablon tokena za sinhronizaciju“ tako što je izbacio ovaj kolačić kada korisnik pristupi stranici za prijavu i bio validiran (kolačić) kada se stvarna autentifikacija obavi.
Sesija
IDAM
metroIdentity
Kolačić se postavlja kada se korisnik prijavi koristeći IDAM koristi se u SSO prijavama, ako korisnik pristupi drugoj aplikaciji metroa, koja ima omogućen SSO, IDAM neće ponovo tražiti korisničko ime/lozinku od korisnika i samo će odobriti pristup
14 dana
IDAM
oidcSessionTracker
Kolačić je postavljen ako je SSO omogućen za klijenta (klijentske konfiguracije imaju oidc u podržanim protokolima). pri odjavi, ovi kolačići se koriste za traženje svih aplikacija koje su deo sso-a, a korisnički agent (pregledač) se preusmerava na svaku od njih da bi se odjavio
3 dana
IDAM