zaštita podataka

Zaštita podataka

Opšte informacije i pojmovi 

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika) opisuje koje lične podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo, i u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i prava Lica povezana s ličnim podacima.
METRO CASH AND CARRY D.O.O Beograd, sa sedištem na adresi Autoput za Novi Sad 120, Beograd, Republika Srbija, matični broj 17482700 (dalje: "METRO" ili "mi") obrađuje lične podatke korisnika svojih usluga i posetilaca METRO web sajta u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018) i ostalim podzakonskim aktima.
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo lične podatke pošteno i zakonito, isključivo u skladu sa i na osnovu zakonom predviđenim zakonitim osnovima za obradu. 
U smislu ove Politike određeni su sledeći entiteti:

  • Posetilac je osoba koja pristupa i služi se web stranicama
  • Kupac je fizičko lice, privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, komanditno društvo i ortačko društvo), preduzetnik odnosno fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti, ili bilo koja druga forma organizovanja koja je prihvatila i saglasila se sa Opštim uslovima prodaje u distributivnim centrima METRO Cash & Carry d.o.o.
  • Nosilac kartice je fizičko lice kojem je METRO izdao karticu na zahtev Kupca
  • Ispitanik je svako fizičko lice čije lične podatke METRO prikuplja i obrađuje na način kako je opisano ovom Politikom

 

Način i svrhe obrade ličnih podataka 

Promotivne poruke
Lične podatke Nosilaca kartice obrađujemo u svrhu slanja obaveštenja Kupcu o pogodnostima, popustima i novostima u našoj ponudi proizvoda i usluga. Takvu komunikaciju sprovodimo samo ukoliko je Kupac prilikom ispunjavanja zahteva za izdavanje novih kartica na to izričito pristao ili tražio ili ukoliko je naknadno ispunio formular za prijavu na newsletter, te samo onim komunikacijskim kanalima koje je Kupac prilikom takvih zahteva naveo.
Nosilac kartice se u svakom trenutku može usprotiviti ovoj obradi i odustati od primanja promotivnih poruka odabirom ponuđene opcije odjave u primljenoj poruci.

Ispitivanje zadovoljstva
Kroz ankete i upitnike prikupljamo informacije s ciljem utvrđivanja zadovoljstva Nosilaca kartice, a samim time i Kupca, pruženom uslugom. Takvo ispitivanje zadovoljstva je naš legitimni interes, a omogućuje nam sistematsko praćenje nivoa kvaliteta usluge i planiranje radnji s ciljem podizanja nivoa kvaliteta usluge, a na obostranu korist i Kupca i nas. Za naše interne potrebe koristimo sumarne rezultate sprovedenog istraživanja kako bismo našu ponudu proizvoda i usluga prilagodili željama i potrebama Kupca.
Nosilac kartice se u svakom trenutku može usprotiviti ovoj obradi i odustati od primanja anketa i upitnika za ispitivanje zadovoljstva odabirom ponuđene opcije odjave u primljenoj poruci.

Rešavanje reklamacija i upita
Kako bismo odgovorili na razne upite i eventualne reklamacije Nosilaca kartice, potrebni su nam podaci o imenu, prezimenu i adresi elektronske pošte za odgovor, kao i broj METRO kartice koji koristimo u svrhu identifikacije Nosilaca kartice. Podatke koje tom prilikom primimo obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija.
Lični podaci koji su nužni za rešavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se 2 godine od dana podnošenja, u skladu sa propisima kojima se uređuju prava potrošača. 

 

Kolačići ("Cookies") 

Kako bismo omogućili bolje korisničko iskustvo, funkcionalnost i informacije o promocijama, na našim web stranicama koristimo tzv. kolačiće ("cookies"). Kolačići služe da bi web stranice radile optimalno i kako bismo Posetiocima omogućili što bolje iskustvo pregledanja i korišćenja web stranica. Odabirom "Slažem se" Posetilac se slaže s korišćenjem opcije kolačića na ovim web stranicama.Ako želi, Posetilac može onemogućiti stavljanje kolačića na svoj računar kroz opcije web pretraživača s kojeg pristupa web stranici. Detaljne mogućnosti kolačića moguće je postaviti ovde, a na istoj adresi nalaze se i detaljne informacije o načinu korišćenja kolačića.

 

Primalac ličnih podataka 

U skladu sa zakonskim obvezama i isključivo na osnovu pisanog zahteva nadležnih državnih organa (npr. sudovi, policija, organi uprave), tim organima ili drugim primaocima dostavićemo ili omogućiti pristup prikupljenim ličnim podacima.
Prema potrebi, lične podatke prosledićemo i pouzdanim partnerima (obrađivačima) u svrhe ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa s kupcem.

 

Mere zaštite ličnih podataka 

Prikupljene lične podatke obrađujemo uz obaveznu primenu odgovarajućih pravnih, tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera zaštite kako bismo sprečili svaku neovlašćenu obradu ličnih podataka. Pristup ličnim podacima omogućen je samo onim METRO zaposlenima i isključivo u onoj meri u kojoj je to potrebno kako bismo mogli da pružamo određene usluge. Prikupljene lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno za ispunjenje svrhe zbog koje su prikupljeni, odnosno koliko je određeno primenjivim zakonskim propisima.

 

Prava lica na koja se podaci odnose

Zavisno o svrsi i pravnom osnovu obrade ličnih podataka, moguće je potraživati sledeće:

  • Pristup ličnim podacima
  • Ispravak ličnih podataka
  • Brisanje ličnih podataka
  • Ograničenje obrade ličnih podataka
  • Prigovor na obradu ličnih podataka

 

Kontakt za zaštitu ličnih podataka 

Zahteve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu ličnih podataka moguće je uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca u našim poslovnicama ili slanjem elektronske pošte na zastitapodataka@metro.rs
U skladu sa važećim zakonskim propisima kojima je regulisana zaštita ličnih podataka, svaki zahtev, pritužbu ili upit biće rešen što je pre moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema. Rok za odgovor na zahtev lica može produžen za još 60 dana ukoliko je to neophodno uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za produženje bićete obavešteiu u roku od 30 dana od prijema zahteva,
Pri ostvarivanju kontakta i primanju zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo identitet podnosioca zahteva i sprečimo neautorizovanu obradu ličnih podataka.
Lice za zaštitu podataka o ličnosti
METRO CASH AND CARRY D.O.O Beograd, sa sedištem na adresi Autoput za Novi Sad 120, Beograd, Republika Srbija, matični broj 17482700 
zastitapodataka@metro.rs
U slučaju povrede bilo kojeg od prava iz tačke 6. ove Politike ili ukoliko smatrate da  je obrada vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu nadzornom ogranu. U Republici Srbiji nadzorni organ je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti.
Bulevar Kralja Aleksandra 15, Beograd
www.poverenik.rs.

 

Izmene i dopune Politike privatnosti

Informacije u slučaju promene ove Politike privatnosti biće objavljena na ovoj stranici i biće naveden datum njene poslednje izmene.

Ova Politika primenjuje se od 21. Avgusta 2019. godine a posljednji put je izmenjena 21. Avgusta 2019.

 


Autorska prava ©METRO Cash & Carry d.o.o. 2021.
Sva prava zadržana.