Aplikacija METRO Companion – Obaveštenje o zaštiti podataka/Politika privatnosti

Ovo Obaveštenje o zaštiti podataka/Politika privatnosti takođe se primenjuje na Metro Companion aplikaciju („Aplikacija“). Aplikacijom upravlja Metro AG, Metro-Straße 1, 40235 Dizeldorf, Nemačka. Za informacije u vezi sa osnovnim funkcijama aplikacije i načinom na koji se podaci o ličnosti obrađuju u njoj, pogledajte „Opštu politiku privatnosti za aplikaciju METRO Companion“, dostupnu putem linka: https://www.metro.rs/opsta-politika-privatnosti-mcompanion. Pored osnovnih funkcija, koristimo aplikaciju za pružanje nekih od naših usluga, kao što je navedeno u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka/Politici privatnosti. Ovo Obaveštenje o zaštiti podataka/Politika privatnosti ima za cilj da bude „Obaveštenje o zaštiti podataka za posebnu zemlju“, za R. Srbiju u ovom slučaju, sa svim detaljima o pruženim uslugama, kao što je navedeno u „Opštoj politici privatnosti za „Aplikaciju“ METRO Companion“.  

Ako se putem aplikacije prijavite na svoj korisnički nalog, evidentiramo podatak da koristite aplikaciju. Ove podatke obrađujemo u svrhu istraživanja tržišta, marketing, za ankete kupaca, analizu ponašanja kupaca i segmentaciju kupaca. Dalje koristimo informacije da bismo vam pružili marketinške komunikacije na osnovu vaših individualnih preferencija, npr. da vas poštedimo bilo kakvih daljih marketinških aktivnosti za aplikaciju. Informacije koristimo i za procenu broja naših aktivnih kupaca koji koriste aplikaciju.  Pravni osnov za obradu je čl. 6 (1) (1) lit. f) GDPR-a (Član 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Naš legitimni interes je da održivo poboljšamo naše usluge i odnos sa vama kao kupcem. Nadalje, težimo legitimnom interesu da vas informišemo o određenim ponudama i uslugama, da ih personalizujemo i na taj način proširimo odnos sa vama kao kupcem.  

Ako svoju digitalnu karticu kupca koristite u aplikaciji na bilo kojoj blagajni/ POS-u u  Metro distributivnim centrima, moći ćemo da vas identifikujemo kao korisnika aplikacije. Ove podatke koristimo isključivo za analizu udela naših aktivnih kupaca koji koriste aplikaciju. U tu svrhu generišu se samo zbirni izveštaji. Pravni osnov za obradu je čl. 6 (1) (1) lit. f) GDPR-a (Član 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Naš legitimni interes da analiziramo željenu verziju korisničkih kartica kako bismo u skladu s tim organizovali infrastrukturu distributivnih centara i procese.  

Ako ste pristali na personalizaciju/praćenje aktivnosti u aplikaciji, mi ćemo od vas prikupljati sledeće informacije: sadržaj kojem se pristupa putem aplikacije, interakcije unutar aplikacije (pregledane i odabrane stavke, proizvodi dodati u korpu i kupljeni, navigaciju, vremenske oznake, vremenski periodi i druge interakcije), aktivnosti kupovine. Prikupljene informacije će biti kombinovane sa vašim ID-om kupca i vašim aktivnostima kupovine pod ovim ID-om kupca (on-line i van mreže). Koristimo kombinovane informacije da bismo vam pružili personalizovane ponude, usluge i oglašavanje, odnosno da bismo vam obezbedili oglašavanje zasnovano na vašim individualnim interesovanjima, da bismo prikazali sadržaj koji odgovara vašim željama, kao što su preporuke proizvoda i da bismo procenili uspeh pojedinačnih preporuka  Obrada vaših podataka u ove svrhe je automatizovana sa ciljem procene određenih ličnih aspekata. Pri tome koristimo matematičko-statističke metode kako bismo mogli da ciljamo preporuke prema vašim individualnim interesovanjima. Kombinovane informacije takođe mogu da se koriste u razvojne svrhe od strane METRO AG, kao vlasnika aplikacije, odnosno za poboljšanje performansi aplikacije kroz korisničko iskustvo i poslovnu analizu, prevenciju grešaka i testiranje novih funkcija. Obrada vaših podataka o ličnosti u ove svrhe je zasnovana na čl. 6(1)(1) lit. a) GDPRa (Član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Možete da opozovete svoj pristanak u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost i bez navođenja razloga tako što ćete deaktivirati personalizaciju/praćenje aktivnosti u aplikaciji u podešavanjima naloga.  

Ako ste pristali na primanje push notifikacija u aplikaciji, slaćemo vam informacije o proizvodima, ponudama, gastronomskim temama, trendovima i uslugama, promocijama, trenutnim kampanjama, informacije o marketinškim kampanjama, o anketama o zadovoljstvu kupaca i mogućim povlačenjima proizvoda i ostala obaveštenja u vezi sa našim uslugama, kao što su informacije o procenjenom vremenu isporuke vaše porudžbine, kao i ostalim uslugama METRO kompanije.  Uz to ćete dobijati informacije o novim funkcionalnostima aplikacije, kao i obaveštenje čim je nova faktura/podaci o kupovini dostupna/i u aplikaciji. Ove podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu slanja push notifikacija.Pravni osnov za obradu je čl. 6 (1) (1) lit. a) GDPR-a (Član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Možete pronaći dodatne informacije o slanju push notifikacija u Opštoj politici o privatnosti za aplikaciju „METRO Companion“  

U aplikaciji smo ugradili određene usluge sa našeg internet sajta. U tu svrhu, prikazuje se internet stranica, a aktivno je i upravljanje kolačićima kada koristite aplikaciju. Stoga vas molimo da izričito razmotrite naše dodatne napomene o kolačićima dostupne putem sledećeg linka: Cookies (metro.rs).