KAKO POSTATI METRO CASH&CARRY KUPAC

Izdavanje METRO kartice je potpuno besplatno i jednostavno. Vašu karticu možete izvaditi u tri koraka.

Kupac

Ko može da stekne status kupca?

Preduzetnici i pravna lica koji mogu dobiti status kupca podrazumevaju sledeće oblike organizovanja:
Kuća

Privredna društva

 • društvo sa ograničenom odgovornošću
 • akcionarsko društvo
 • komanditno društvo
 • ortačko društvo
Kuća

Preduzetnici

 • samostalne zanatske radnje i slično
 • uključujući i umetničke i stare zanate
 • poslove domaće radinosti
 • advokati, sudski tumači itd 
Kuća

Drugi oblici organizovanja

 • poljoprivredna gazdinstva
 • udruženje građana
 • predstavništva, sindikati
 • diplomatsko konzularna predstavništva

Potrebna dokumentacija

Privredna društva

(društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, komanditno društvo i ortačko društvo)

 

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, ne stariji od 6 meseci
 2. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)- OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za lice koje potpisuje Opšte uslove prodaje (vlasnik ili ovlašćeni predstavnik)
 3. Punomoćje potpisano i overeno od strane direktora ili drugog/ih zakonskog/ih zastupnika u čije ime se stupa u ugovorni odnos sa METRO-om, ukoliko potpisnik nije na osnovu zakona ovlašćen da potpiše Opšte uslove prodaje i OP obrazac

Preduzetnici

(fizička lica sa registrovanom delatnošću: samostalne zanatske radnje i slično, uključujući i umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti, advokati, sudski tumači itd.)

 

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, odnosno dokaz o upisu u registar drugog nadležnog organa (npr. rešenje o upisu u Advokatsku komoru za advokate), ne stariji od 6 meseci
 2. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB).
 3. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za lice koje potpisuje Opšte uslove prodaje (vlasnik ili ovlašćeni predstavnik)
 4. Punomoćje potpisano i overeno od strane preduzetnika - vlasnika radnje ukoliko to lice nije Preduzetnik koji potpisuje Opšte uslove prodaje i OP obrazac

Ostali oblici organizovanja

(ustanove: predškolske ustanove, zdravstvena zaštita, domovi za stare, udruženja građana, zadužbine, predstavništva, sindikati, nevladine organizacije i slično)

 

 1. Dokaz o registraciji odnosno upisu u evidenciju nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog organa
 2. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB)
 3. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 4. Punomoćje potpisano od strane nadležnog organa onog oblika organizovanja u čije ime se stupa u ugovorni odnos sa METRO-om, ukoliko potpisnik nije na osnovu zakona ovlašćen da potpiše Opšte uslove prodaje i OP obrazac
 5. Korišćenje pečata je obavezno, u skladu sa posebnim propisima za državne i druge organe
Posetite nas u najbližem METRO distributivnom centru
METRO distributivni centri se nalaze u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Šapcu, Požarevcu i na Paliću.
Pronađite najbliži METRO distributivni centar

Diplomatsko konzularna predstavništva, državni organi i organizacije (ministarstva, agencije i sl.)

podnose zaposlenom na Ulazu za Kupce u Distributivnom centru odnosno Savetniku za Kupce na terenu pečat i Potvrdu poreske uprave o izvršenoj registraciji (PIB).

Ambasadama ili drugim diplomatsko konzularnim predstavništvima

potrebno je isključivo podneti podpisani dopis na memorandumu Kupca, sa spiskom ovlašćenih lica overen pečatom Kupca ukoliko postoji službeni pečat.

 

Poljoprivredna gazdinstva:

Poljoprivredna gazdinstva kao poseban slučaj registrovanja je dovoljno da prilože kopiju potvrde o upisu u registar ili obnovi registracije, kojom dokazuju aktivan status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili kopiju legitimacije Poljoprivrednog gazdinstva, koja je ujedno i dokaz njihovog postojanja, i overe potpisom opšte uslove prodaje.

Klub prijatelji & METRO
KLUB Prijatelji & metro
Postanite član kluba
Prijatelji & MEtro
Iskoristite sve prednosti kupovine kao fizičko lice!
Saznajte više
Klub prijatelji
Iskoristite prednosti kupovine u METRO-u
Pitajte Metro
Niste pronašli
Željeni odgovor?
Stojimo Vam na raspolaganju
za sva pitanja!
Kontaktirajte nas
Kontakt
METro katalog
Sve ponude
Na jednom mestu
Budite u toku sa
aktuelnim ponudama!
Pogledajte sve kataloge
Katalog