Funkcionalni kolačići

Naziv
Namena
Trajanje
sxa_site session
Ovaj kolačić se koristi za pohranu identifikatora za web stranice u multisite rešenje. Omogućuva vam kretanje po našim web stranicama i korišćenje njihovih zahteva. Poboljšava korisničko iskustvo dok se krećete između različitih web stranica. 
Sesija
UserSettings
Koristi se za pohranjivanje odabranog ID-a distributivnog centra
12 meseci
abGroups
Pokreće A ili B grupu za A/B test u aplikaciji MShop
30 dana