Sous vide - METRO Professional

Prosečno vreme čitanja: 2 minuta
sous vide

Gastronomija i kulinarstvo, kao njen uski činilac prešli su dug put kroz istoriju, od pronalaska vatre do najmodernijih tehnologija koje svakodnevno evoluiraju u cilju da se proizvede kvalitetan gastronomski proizvod/jelo.

Duži niz godina je bilo dovoljno iskusno rukovati toplotnim uređajima i pravilno skladištiti i obrađivati namirnice da bi se vodila konvencionalana ugostiteljska kuhinja. Sa razvojem održivog sistema kvaliteta i standardima vezanim za bezbednost i kvalitet hrane, uvećavaju se i zahtevi konzumenata hrane čime je konkurentno HoReCa tržište uslovljeno konstantnim unapređenjem poslovanja. U cilju unapređenja kvaliteta i stvaranja zdrave radne sredine bez stresa dolazi do neminovnih promena u procesu proizvodnje hrane i ubrzanog razvoja ugostitetljske opreme.

 

Da bi kvalitet hrane u restoranu bio održiv neophodo je ispuniti veliki broj zahteva koji su prisutni tokom celokupnog procesa obrade namirnice - od nabavke do servisa. Jedan od osnovnih koraka ka gastronomskom proizvodu koji ispunjava sve parametre kvaliteta jeste kontrolisano dejstvo toplote na namirnice.      

 

Uvođenje sous–vide tehnike obrade namirnica u ugostiteljsku kuhinju je jedan od revolucionarnijih koraka u poslednjih nekoliko decenija. Pomenuta metoda se razlikuje od konvencionalnih metoda toplotne obrade iz dva osnovna razloga: životna namirnica je pakovana vakumiranjem / pod pritiskom, u odgovarajućem ambalažnom pakovanju (vakum kesi od termostabilnog materijala) i toplotno je obrađena precizno kontrolisanim zagrevanjem što ne dozvoljava odstupanje od postavljenog internog standarda objekta u kom se hrana priprema, tj. nema mogućnosti prekomerne toplotne obrade (na primer: prekuvavanja, zagorevanja, osećaja suvoće i otežane žvakljivosti kod mesa).

 

Jednostavno rečeno za ujednačen kvalitet hrane u restoranu potreban vam je set uređaja koji se sastoji od:

 

Kao i profesionalno osoblje koje je obučeno za obradu namirnica su-vid tehnikom.


Autor teksta je Milica Aleksić, Rukovodilac METRO HoReCa Centra

Ovde nam možete poslati svoj komentar, sugestiju ili temu koja vas zanima i koju biste voleli da obradimo