METRO SHVATANJE ODRŽIVOSTI I ODGOVORNOSTI

Mi u METRO-u verujemo da se svi na globalnom nivou suočavamo sa ekonomskim, ekološkim, društvenim i kulturnim izazovima bez presedana. Ipak ubeđeni smo da je održivost ključ za transformaciju ovih izazova u mogućnosti, i zato našu viziju jasno definišemo kroz moto: "Postanimo održivi u svemu što radimo." Ovo zapravo znači da kao kompanija prepoznajemo odgovornost i priliku da definišemo poslovanje na način koji odgovara zahtevima i potrebama društva, kao i našim kupcima, zaposlenima, investitorima i partnerima.

 

METRO shvata održivost kao nešto više od rada na ekološkim i društvenim projektima - održivost je pitanje stava i načina na koji se radi. Ona obuhvata svaki pojedinačni aspekt naših aktivnosti. Verujemo da sve što radimo danas jeste za bolje sutra i zasnovano je na viziji održivosti. Kao  globalna kompanija kojoj je trgovina jedan od ključnih aspekata poslovanja, principi održivog poslovanja u ovom domenu odnose se pre svega na kompletan proces nabavke i sam asortiman, gde je poseban akcenat stavljen na poreklo sirovina proizvoda i njihovo odgovorno korišćenje. 

Među najvažnijim METRO standardima održivosti u nabavci i asortimanu proizvoda su:

 

Korišćenje palminog ulja (Palm oil policy)
Palmino ulje jedno je od najvažnijih i najkorišćenijih biljnih ulja u sektoru robe široke potrošnje. Koristi se kao baza za mnoge proizvode – ne samo u prehrambenim artiklima, već i u kozmetici ili sredstvima za čišćenje. Korišćenje palminog ulja koje nije poreklom iz strogo kontrolisanog uzgoja, može imati izrazito negativne efekte na životnu sredinu i klimu, zbog čega se  METRO na globalnom nivou obavezao da će insistirati na upotrebi palminog ulja iz održivih izvora, uz istovremeno održavanje najvišeg kvaliteta proizvoda, sa ciljem da do 2020. godine, u svim METRO brendovima postignemo korišćenje samo sertifikovanog, održivim putem dobijenog palminog ulja.

 

Fair trade i Rainforest garancije
Zrna kafe koja METRO koristi za sopstveni Rioba brend ovog napitka, potiču iz održivih izvora, direktno od malih, samostalnih, uzgajivača – do kupaca širom sveta. Naše kafe proizvedene su po Fairtrade pincipu, koji garantuje izuzetan, autentičan kvalitet, ali i pravednu (fer) trgovinu, bez upotrebe dečje radne snage. Kupovinom Rioba kafe pomažete smanjenju globalnog siromaštva.

 

Održivo korišćenje ribljeg fonda i plodova mora (Fish policy)
Svet se suočava sa velikim zagađenjem okeana i mora, kao i sa prekomernom eksploatacijom zaliha ribe i morskih plodova, što dovodi do istrebljenja brojnih vrsta, bez kojih neophodan bio-diverzitet nije moguć. Zato je METRO postavio važne procedure za nabavku ribe i morskih plodova iz održivih izvora i obavezao se da će odgovorno pristupati razvoju asortimana ribe.

 

 

 

Pravila upotrebe papira i drveta (Paper and wood policy)

Još jedna u nizu aktivnosti je i borba protiv globalnog gubitka šuma. Zbog toga smo kreirali strogu proceduru za kompletan lanac nabavke papira i proizvoda od drveta, koja se odnosi na sve proizvode kupljene i prodate od strane naše kompanije, i postavlja ciljeve za dugoročnu zaštitu šumskih resursa.

 

Upotreba pamuka (Cotton policy)

Kada je u pitanju održiva upotreba pamuka, naša kompanija se obavezala da će poboljšati transparentnost u lancu proizvodnje tekstila, kao i da će učestovati u društveno-odgovornim inicijativama, kako bi učinila upotrebu ove sirovine održivom. Promocijom međunarodno priznatih standarda održivosti želimo da povećamo udeo organskog pamuka u proizvodnji tekstila, uz značajno smanjenje upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu bilja i efikasnije korišćenje dragocenih resursa vode.                                                       

 Procedure o ambalaži i ambalažnim materijalima
METRO održivo upravljanje resursima uključuje i odgovorno korišćenje ambalaže, posebno kada je u pitanju proces pakovanja asortimana METRO brendova. Naš osnovni cilj je da smanjimo uticaj ambalaže na životnu sredinu tokom celog njenog ciklusa trajanja, zbog čega je od izuzetne važnosti i da se proizvodi i materijali za pakovanje odlažu na ekološki način. METRO neprestano teži efikasnim rešenjima za pakovanje vlastitih brendova, baziranih na principima: smanjenja težine, debljine, dimenzija ili složenosti pakovanja; recikliranja - sa fokusom na maksimalnu upotrebu bilo recikliranog ili materijala koji se mogu reciklirati; i obnovljivosti - uz korišćenje obnovljivih materijala za ambalažu.
 

Vaš uspeh je naš posao! 
Iskoristite prednosti kupovine u METRO-u
Metro kartica
Još uvek nemate
Metro karticu?
Izdavanje kartice je
jednostavno i besplatno!
Postanite kupac
Katalog
Metro katalog
Sve ponude
na jednom mestu
Budite u toku sa
aktuelnim ponudama
Pogledajte sve kataloge
Katalog