Održivost u gastronomiji

Prosečno vreme čitanja: 5 minuta
dan održive gastronomije

Dan održive gastronomije 18.jun 2024. – Šta je potrebno da implementirate da biste u Vašem objekatu poslovali održivo?

šta znači održivost u gastronomiji?

održiva gastronomija
Termini koji se odnose na održivo poslovanje u širokoj su upotrebi tokom svakodnevnih razgovora, ali na šta se tačno pomenuti termini odnose? Zamislite svet u kome svaki obrok pomaže u održavanju zdravije planete. Zapravo, to je jednostavna formulacija osnovnog cilja koncepta održive gastronomije. Food and Agriculture Organisation (FAO) definiše održivo poslovanje u gastronomiji na sledeći način:

Gastronomija se može opisati kao izraz prirodne i kulturne različitosti sveta kroz raznolikost načina pripreme hrane i upotrebe životnih namirnica određenog regiona. Gastronomija doprinosi lokalnoj ekonomiji, podržava razvoj industrije hrane, turizma i pomaže u očuvanju lokalne tradicije i identiteta. Održivost, međutim, razmatra kako postaviti operativne procese koji u budućnosti nemaju štetne posledice na okolinu, društvo i ekonomiju.

Održiva gastronomija se fokusira na minimiziranje negativnih uticaja na životnu sredinu, promovišući društveno i ekonomsko blagostanje internog i eksternog potrošača i pružaoca usluga. To je poslovna aktivnost usmerena na potrebu da se deluje u duhu održivog razvoja, primenom rešenja koja imaju za cilj poboljšanje blagostanja pojedinaca i zajednica, i doprinose ograničavanju negativnih uticaja na životnu sredinu. Takođe, pri organizaciji poslovanja uzima u obzir poreklo namirnica, njihov način proizvodnje i isporuku na lokalna tržišta i na kraju, proizvod/jelo koji se plasira krajnjem konzumentu u ugostiteljskim objektima.

Pojam održivosti u gastronomiji, definisan je različitim kriterijumima iz oblasti: ekologije, ekonomije, sociologije i zdravstva (bezbedne i nutritivno vredne ishrane). 
 
tanjir i pribor na stolu

Ekološki kriterijumi održivog poslovanja u ugostiteljstvu

Ekološki kriterijumi definisanja održive gastronomije odnose se na etičku proizvodnju koja svojim procesima pozitivno utiče na lokalne ekosisteme i prirodne resurse. Ekološki kriterijumi odnose na na konkretne aktivnosti kao što su: upotreba proizvoda koji su ekoloski korisni, uvođenje standarda i radnih procedura koji se odnose na dobrobit zivotinja, unapređivanje znanja zaposlenih iz ove oblasti. Neka od poželjnih ponašanja su:  Odabir mesa životinja sa kontolisanih pašnjaka (malo ili uopste hranjenih koncentratom); Koriscenje ribe iz odrzivih ribarnica i prirodnih staništa; Sezonska nabavka; Praćenje porekla hrane i umanjivanje putovanja hrane; Smanjenje, odvajanje i pravilno odlaganje kuhinjskog otpada i slično. 

Ekonomski kriterijumi održivog poslovanja u ugostiteljstvu

Održiva gastronomija sa ekonomskog stanovišta podrazumeva da operativni procesi budu ekonomični, da podržavaju rast i razvoj lokalne zajednice a da ujedno finalni proizvod ima fer cene ka krajnjim konzumentima. Uvođenje održivih sistema uštede energije ima za cilj pored održivosti i ekonomsku isplativost.

Socijalni kriterijumi održivog poslovanja u ugostiteljstvu

Socijalni kriterijumi se odnose aktivnosti usmerene na povezivanje svih učesnika kruga cirkularne ekonomije – od proizvođača, preko prodavaca, logističkih kanala do ugostiteljskog objekta i finalnog konzumenta. Radi se o uspostavljanju poverenja potpunu sledljivost proizvoda, odnosno poznato poreklo proizvoda. 

U praksi ova grupa kriterijuma se najčešće ogleda kroz očuvanju kulturoloških osobenosti i navika i kroz fer odnos prema radnicima u pogledu plata, uslova rada i konstantno unapređenje svesti i znanja o bezbednosti hrane i održivosti u gastronomskim delatnostima.

Da biste poslovali održivo za početak implementirajte sledeće…

karta sveta na jabuci

1. Podržite lokalne proizvođače

Podržite poslovanje malih proizvođača/farmera/ribara ili porodičnih preduzeća. Osim što ćete smanjiti proizvodne resurse i gasove sa efektom staklene bašte koji su povezani sa transportom, doprinećete osnaživanju zajednice i pomoći u jačanju regionalne ekonomije. Obratite pažnju na lokalne proizvode u sredstvima ponude, jer će to podstaći lokalnu potražnju a gostu dati bolji uvid u lokalnu kulturu.

2. Formirajte sezonsku ponudu hrane u svom objektu

Pratite godišnja doba kada birate sastojke za svoja jela. Ovo ne samo da će vam pomoći da uživate u kvalitetnijim proizvodima, uzgojenim prirodno već će vam pomoći da promenite obrasce nabavke i učinite je ekonomičnom. 

3. Održavajte tradiciju okruženja

Naši preci nisu imali pristup resursima koje mi danas imamo, pa su se u velikoj meri oslanjali na ono što je priroda mogla da obezbedi zbog čega su tradicionalna jela u velikoj meri održiva po prirodi svog nastanka. Pri pripremi jela koristite sastojke iz vašeg okruženja i održavajte time jedinstvenu kulinarsku kulturu živom.

4. Izbegavajte otpad od hrane

Koristite vešto životne namirnice tako što ćete maksimalno upotrebiti svaki deo proizvoda prilikom pripreme obroka a višak uključiti u naredne obroke – i razmislite o tome kako biste mogli da koristite što veći udeo namirnice. Pravilno skladištenje, praćenje datuma isteka i vođenje računa o veličini porcija su najlakši načini da počnete da štedite prirodne resurse.


Autor teksta je Milica Aleksić, Rukovodilac METRO HoReCa Centra

Ovde nam možete poslati svoj komentar, sugestiju ili temu koja vas zanima i koju biste voleli da obradimo